Slovenija se je leta 2016 razglasila za državo, prosto stekline, veterinarska stroka pa še naprej izvaja ukrepe. Zaradi migracije ljudi in živali obstaja stalna nevarnost vnosa stekline z območij, kjer se ta bolezen pojavlja. Od naših sosednjih držav sta prosti stekline le Avstrija in Italija. Steklina trenutno ne pomeni nevarnosti za ljudi, lahko pa pride do kakšne druge, kot je na primer prenos kakšne okužbe na hišne živali. Lovci na območju Trbovelj glede lisic omenjajo tudi bolezen, podobno pasji kugi.

V Trbovljah so v zadnjem obdobju pobrali devet poginulih lisic. Zadnji primer poginule lisice v mestu je bil pretekli teden na industrijski cesti pod Lakonco. Ni sicer znano, kaj je razlog pogina, vseeno pa opozarjajo na previdnost. Dve od lisic sta bili poslani na pregled za steklino, obe sta bili negativni. Kot pravijo lovci, država krije le stroške pregledov za steklino poginulih divjih živali, drugih pa ne. Čeprav je Slovenija po podatkih brez stekline, je še vedno obvezno cepljenje psov, z letošnjim letom pa so prenehali cepiti lisice s polaganjem vab, pravijo veterinarji.

Ne dotikajte se poginulih živali

Lovski čuvaji na območju Trbovelj ljudi opozarjajo, kako ravnati v primeru, da naletijo na poginulo lisico. Najditelj naj o tem obvesti center za obveščanje na številki 112. Center bo nato posredoval obvestilo pristojnim službam. Za odstranjevanje trupel poginulih divjih živali v naseljih je zadolžena veterinarsko higienska služba, zunaj naselij pa lovci. Če gre za primer bolne ali poškodovane žive divje živali v naselju, so za to pooblaščeni policija, lovska inšpekcija in lovci. Izrecno opozarjajo in poudarjajo, da se trupel živali ali bolnih oziroma divjih živali nasploh ne dotikati in se izogibati stiku. V skrajnem primeru, zaradi denimo zagotovitve varnosti v prometu, če se najde na primer truplo na cesti, lahko najditelj s pomočjo palice ali drugega pripomočka brez direktnega dotikanja truplo umakne s ceste, nato pa obvesti center za obveščanje.

Ker bo, sploh v tem in prihajajočem letnem času, zaradi zime pred vrati in vse manj hrane več možnosti in tudi dejanskih srečanj z divjimi živalmi, ki bodo prihajale blizu naseljem ali vanje, ni odveč nasvet za takšne primere. Ne odmetavati hrane na nepravilen način, zabojniki za smeti naj bodo zaprti. Če opazimo divjo žival v naravi, se ji je najbolje umakniti. Tudi sama se bo ob zaznavi človeka umaknila, če ima možnost. Po gozdovih, na primer med nabiranjem gob ali kostanja, naj hodi skupina nekaj ljudi. V primeru, da med nabiranjem zaidemo s poti in se oddaljimo v gozd, naj to ne bo daleč oziroma se temu raje izognimo. Prav tako svetujejo govorjenje in pogovarjanje. Če ga bo divjad zaslišala, se bo že sama v večini primerov nagonsko umaknila človeku. Vsekakor pa živali absolutno ne vznemirjati ali preganjati, saj lahko postanejo nevarne.