Gospodarstvenike in podjetnike na severnem Primorskem povezuje vizija krovne organizacije Slovenija 5.0 ter vprašanje, kako zagotoviti ustrezne pogoje za industrijski preporod. Tako kot slovensko gospodarstvo smo tudi na severnem Primorskem v dobri kondiciji, vitalni in optimistični. Imamo velik razvojni potencial in dobro finančno bazo, ki je v tem času zelo pomembna za izhod iz nastale situacije in soočanje z izzivi v naših ključnih dejavnostih. Naša mednarodna konkurenčnost raste. Pomembni so inovativnost, trajnost in dobri kadri, ki jih naša podjetja potrebujejo.

Prodaja v regiji se je lani povečala za 4,6 odstotka predvsem na račun višje rasti prodaje na tujem trgu (6,4 odstotka). Dodana vrednost goriške regije je bila višja za 7 odstotkov ob nižjih stroških blaga in storitev. Produktivnost dela je narasla za 4 odstotke na 42.821 evrov, a za 8 odstotkov zaostajamo za republiškim povprečjem. Tudi bruto družbeni proizvod na prebivalca je v severnoprimorski regiji za desetino nižji od slovenskega povprečja.

Z vidika dodane vrednosti, ustvarjene po dejavnostih, so na goriškem največji delež predstavljale predelovalne dejavnosti, ki imajo kar 43-odstotni delež. Goriška regija spada v skupino tistih, ki pozitivno prispevajo k presežku v trgovinski bilanci. Pokritost izvoza z uvozom je 123 odstotkov. Glavni izvozni in uvozni partnerici goriškega gospodarstva sta Italija (26 odstotkov izvoz, 41 odstotkov uvoz) in Nemčija (17 odstotkov izvoz, 14 odstotkov uvoz).

V letu 2019 je v goriško regijo prišlo 536.000 turistov, kar je za 6 odstotkov več kot leto prej. A zaradi pandemije je bilo v prvem letošnjem polletju v naši regiji za 65 odstotkov manj turistov in za 63 odstotkov manj nočitev. Upad v dejavnosti turizma je bil tako kar 71-odstoten v primerjavi s prvim polletjem 2019.

Lahko smo upravičeno ponosni na tista naša podjetja, ki ustvarjajo delovna mesta za visoko izobražene kadre. So vlečni konji gospodarstva. A če želimo imeti še več takih podjetij, moramo poskrbeti, da bodo lahko poslovala v stimulativnem poslovnem okolju, torej za prijazno in fleksibilno zakonodajo, za ustrezno infrastrukturo, ki bo omogočala dostopnost in tudi ustrezno stanovanjsko politiko. Vse to bo v regijo pritegnilo visoko izobražen kader, za kar si na SPGZ ves čas vztrajno prizadevamo.

Na Severno Primorski gospodarski zbornici že skoraj dve desetletji spodbujamo inovacijske procese v podjetjih. A letošnje leto je v marsičem posebno. Od objave razpisa dalje smo bili v primežu omejitev zaradi koronavirusa. A to naših podjetij ni ustavilo. Prejeli smo še enkrat toliko vlog kot prejšnja leta. Rekordno število prijavljenih inovacij kaže na visoko zavedanje, da so inovacije motor gospodarstva.

Podjetja se relativno hitro prilagajajo, nekatera celo presegajo svoje načrte. Prav je, da vsi izkoristimo krizo za izboljšanje svojih izdelkov, storitev in potencialov. Le tako bomo lahko iz nje prišli kot zmagovalci. Podjetja se tega zavedajo in za to že pospešeno delajo. Predsednik GZS Boštjan Gorjup in predsednik Severno Primorske gospodarske zbornice Julijan Fortunat sta priznanja letos podelila kar 23 skupinam inovatorjev v regiji.

»Severnoprimorska regija je vedno zaznamovana z nadpovprečnim številom inovacij. Čeprav predstavlja 5 odstotkov slovenskega gospodarstva, je bilo letos kar 10 odstotkov vseh slovenskih prijav prav iz te regije. Navdušuje dejstvo, da prijave prihajajo tudi iz manjših in srednje velikih podjetij, ki so šampinjoni slovenskega gospodarstva v svoji tržni niši,« je poudaril predsednik GZS Boštjan Gorjup. Veseli ga tudi dejstvo, da je bilo med inovacijami mogoče videti na eni strani poslovne informacijske rešitve, na drugi pa izdelke, ki se bodo prodajali po celem svetu. Zato je zagotovil, da bodo tudi na nacionalnem nivoju podprli promocijo prebojnih izdelkov in storitev podjetij severne Primorske.

Predsednik Severnoprimorske gospodarske zbornice Julijan Fortunat pa je dodal, da je vesel, da število prijavljenih inovacij raste iz leta v leto, prav tako pa tudi njihova kakovost. Po njegovem mnenju je severnoprimorsko gospodarstvo vitalno, kljub izzivom, ki jih imamo pred seboj. »Razmišljajmo široko in naredimo premik v glavah. Zmoremo in lahko smo konkurenčni kjer koli na svetu.«