Gradnja novega doma za starejše, za katerega ima MO Kranj pripravljeno zemljišče na Zlatem polju, je nujna, pravi direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar. Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije bi se v kranjski dom takoj vselilo več kot še enkrat toliko starejših, kot jih v njem že biva. A pri načrtovanju novih zmogljivosti je po mnenju Gantarjeve nujno, da bodo zgrajene po sodobnih smernicah. Prav takšno zagotovilo daje zapis v strategiji varstva starejših v MO Kranj za obdobje do leta 2024, ki so jo pred nedavnim sprejeli kranjski mestni svetniki. »Pri konceptu novega doma bi bilo smiselno upoštevati sodobne rešitve v smislu 'grozda manjših domov', ki bi omogočili izvedbo vseh potrebnih storitev, tako institucionalnih kot skupnostnih,« piše v strategiji. Ob tem pa so navedene še kapacitete predvidene novogradnje – na voljo naj bi bilo 200 postelj, od tega 188 za celodnevno institucionalno varstvo, 12 pa za začasno varstvo. Poleg navedenega naj bi dom ponujal še dnevno varstvo za 20 oseb.

Center za starejše z vsemi pomočmi na kupu

»V sklopu doma za starejše bi lahko predvideli dodano vrednost, to so skupnostne storitve s centrom za starejše, ki bo skupnostni prostor, kjer bodo lahko zainteresirani pridobili vse informacije o možnostih storitev za starejše,« so na MO Kranj zapisali v strategijo. V skupnostnem prostoru bi bila informacijska točka za dementne, za žrtve nasilja, na voljo bi bile informacije o stanovanjih, prirejenih za starejše, o različnih oblikah pomoči, skupinah za samopomoč, terapiji s pomočjo živali in podobno. »Center za starejše, ki bi ga oblikovali na Zlatem polju ob novem domu starejših, bi lahko imel zelo pomembno vlogo pri urejanju in reševanju problematike starejših v MO Kranj. Poleg tega bi lahko sodeloval tudi pri pripravi analiz potreb po skupnostnih oblikah dolgotrajne oskrbe,« so zapisali snovalci strategije.

»Že 20 let poslušamo o tem, da bodo v Kranju zgradili nov dom starejših. Potrebe so velike,« pravi predsednik kranjskega društva Z roko v roki Mirko Steiner. V društvu med drugim vodijo program skupin starejših za samopomoč, individualno družabništvo in pripravljajo medgeneracijske tabore, a jim je letos uspelo uresničiti bolj malo društvenega programa. Po drugi strani pa se je prav v času epidemije pokazalo, kako ranljivi so starejši, ki potrebujejo pomoč, zato so v društvu vsake novice o napredku pri pridobivanju novih zmogljivosti za starejše ter obljub o razvoju drugih oblik pomoči veseli.

Potrebe po novem domu ogromne

V sedanjem Domu upokojencev Kranj je na voljo 214 postelj, na sprejem čaka 216 upravičencev, ki bi se v dom vselili takoj, 1285 pa je po zadnjih podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije vseh prošenj skupaj. Čakalna doba za sprejem v dom znaša po podatkih iz strategije od dve do tri leta. V preteklosti so že obstajali načrti, da bi dogradili še eno nadstropje nad delom doma, kjer je uprava. Vendar pa dom statično takšne nadgradnje ne bi vzdržal, so opozorili strokovnjaki. Direktorica doma Gantarjeva pravi, da so bili domski prostori v preteklosti prenovljeni, a zadostnih kapacitet vendarle ne zagotavljajo. Prenovili so tudi kuhinjo, ki je bila prvotno zgrajena za 140 stanovalcev, zdaj pa poleg obrokov za več kot 200 stanovalcev v njej pripravljajo tudi okoli 150 kosil, ki jih razvozijo starejšim po mestu, in še dodatnih 250, ki jih socialne oskrbovalke dostavijo uporabnikom pomoči na domu.

Starejši od 65 let v tej mestni občini predstavljajo že skoraj petino prebivalstva, njihov delež pa se je po podatkih MO Kranj v zadnjih dveh desetletjih zvišal kar za deset odstotkov, zato potrebe po različnih oblikah pomoči naraščajo.