Občina Ig je v sredo podpisala pogodbo, da bo v javno-zasebnem partnerstvu z družbo Lobium zgradila dom starejših in dnevni center za starejše v središču Iga, je potrdil ižanski župan Janez Cimperman. Lobium je tako za las ujel rok za prijavo na javni razpis ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pridobitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. Če pogodbe z družbo Lobium ižanska občina ne bi podpisala pred prvim oktobrom, družba ne bi izpolnjevala pogojev za prijavo na razpis ministrstva.

Dom za starejše bo skladno z dogovorom med občino in Lobiumom imel površino 6000 kvadratnih metrov in naj bi zagotovil prostor za najmanj 150 stanovalcev. Občina bo v to partnerstvo vložila dve zemljišči, Lobium pa bo moral zagotoviti finančna sredstva za gradnjo. Po prvih ocenah bo gradnja doma stala okoli 12,5 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Po zaključku gradnje je predvideno, da bo Lobium 40 let upravljal dom, občina pa dnevni center za starejše na isti lokaciji, ki bo v njeni lasti. Po preteku koncesijskega obdobja bo tudi dom za starejše prešel v last občine.

Odločitev v rokah ministrstva

Ali bodo na Igu res kmalu začeli graditi dom starejših, je zdaj v rokah ministrstva. Če slednje Lobiumu ne bi podelilo koncesije, bo morala občina projekt začasno dati na stran, je priznal Cimperman. Pogodba z Lobiumom bo v tem primeru nična, občina pa bo po županovih besedah morala počakati, da delovno ministrstvo razpiše nov javni razpis za podelitev koncesije za domove za starejše ali pa da se gradnje loti kar država sama.

Če bo občini z zasebnikom uspelo zgraditi dom starejših občanov, Cimperman pričakuje, da bo zanj kar veliko zanimanja. Vse regije v državi namreč pesti pomanjkanje tovrstnih zmogljivosti, po Cimpermanovem mnenju pa ima Ig številne prednosti, ki bi marsikoga utegnile pritegniti. »Skozi našo občino ni težkega prometa, ni tranzitnega prometa, smo zelena občina,« je Cimperman našteval, kaj bi starejše Neižance utegnilo privabiti v njihovo občino. Gradnja doma starejših občanov in dnevnega centra je predvidena na nezazidanih parcelah ob cesti v Staje pod ižanskim gradom, kjer je ženski zapor.

Na javni razpis za javno-zasebno partnerstvo je občina Ig sicer prejela dve prijavi. Poleg Lobiuma je prijavo oddala še družba Deos s partnerjem DEJ Skladi. Toda občina je po pregledu prijav ugotovila, da njuna prijava ni vsebovala vseh potrebnih dokazil in torej ni izpolnjevala vseh razpisnih pogojev. Zato je občina prijavo Deosa in DEJ Skladov iz nadaljnjega postopka izključila.