Predsednica glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Jelka Velički je uvodoma povedala, da letošnji dan učiteljev obeležujejo v času, ko je vzgojno-izobraževalni sistem zaradi covida-19 postavljen pred velike in številne ovire. Obenem pa k reševanju težav ne pripomore šolska oblast, ki deluje prav v nasprotju s priporočili o položaju učiteljev, sprejetimi leta 1966 v Parizu. Kot učiteljica na Osnovni šoli Antona Aškerca je izpostavila, da je stisk med zaposlenimi v šolstvu veliko.

Petra Koritnik iz ljubljanskega vrtca Jarše pa je povedala, da jih veseli, da ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec večkrat opozarja, da pedagoški proces v šolah in vrtcih dobro teče. »Žal besede niso dovolj,« je dejala. Kot je dodala, ministrici zameri, da se v poletnih mesecih ni niti enkrat pozanimala, kako poteka delo v vrtcu in kako dodatno so obremenjeni. Pozvala jo je, da se spozna z delom pedagoških delavcev tudi v praksi in zahtevala takojšnji dialog ter ustrezno vrednotenje dodatnega dela. »Od nas zahtevate, da smo v trenutni situaciji čistilke, varnostniki, psihologi, redarji in še bi lahko naštevali. To je pedagoški kriminal in tega ne bomo več dopuščali,« je bila jasna.

Na neživljenjske ukrepe in vedno hujšo obremenjenost učiteljev je opozoril tudi Jože Brezavšček z Ekonomske gimnazije v Radovljici. Poudaril je, da če državo res skrbi zaščita, bi za maske morala poskrbeti država. Prav zaradi mask je po njegovih besedah komunikacija med dijaki okrnjena. »Pouk je zato manj učinkovit, pri tujih jezikih so težave z dikcijo, dijaki šolo doživljajo kot zapor, tudi učitelji so zelo izpostavljeni, saj jih morajo nadzorovati še med odmori,« je pojasnil. Dodal je, da tudi starši opozarjajo, da so protokoli za odraščajočo mladino nevzdržni.

Po besedah glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja pa je nerazumljivo, kako vlada ignorira pozive za pomoč preobremenjenemu pedagoškemu kadru, kot tudi tehničnemu osebju. Število karanten in bolnikov v bolnišnicah se bo povečevalo, zato je po njegovem opozorilu skrajni čas za nujno delovanje. Spomnil je, da še niso dobili odgovora na osem zahtev, ki jih je Sviz poslal že minuli teden poslal, in poudaril, da bodo naredili vse za zdravje učencev, da bo pouk ostal v učilnicah. Kustečevo je še enkrat pozval k takojšnjemu dialogu.

Ministrstvo za izobraževanje je med novinarsko konferenco Svizu sporočilo, da bodo stališče v zvezi z njihovimi zahtevami posredovali najkasneje do sredine naslednjega tedna.