Pred leti ste dejali, da vodenje mreže sodelavcev v različnih državah zahteva osebno prisotnost in razumevanje različnih poslovnih okolij. Kako je zdaj, ko smo zaradi koronavirusa priča »novi realnosti«?

Še vedno sem prepričana, da sta oba vidika ključna – še več, v koronasituaciji sta postala še pomembnejša. Vsekakor se je način zagotavljanja prisotnosti spremenil, preselili smo se v virtualni svet, a je bil ravno ta stik v tako negotovi situaciji še bolj potreben in dobrodošel. S svojo ekipo imam tedenske kolegije, med karanteno pa smo vpeljali tudi dodatne redne individualne sestanke, kjer sem se lahko še bolj posvetila natančno določenemu področju in svojemu ožjemu sodelavcu, ki to področje vodi.

Za razumevanje poslovnega okolja je bilo treba podrobno slediti koronasituaciji, saj se je ta spreminjala iz dneva v dan, vlade so dnevno sprejemale nove ukrepe, kar je seveda vplivalo tudi na naše poslovanje. Naša ključna pozornost je bila usmerjena v zagotavljanje varnosti naših sodelavcev, ob hkratnem čim bolj tekočem in uspešnem poslovanju. Poudarjam, da je komunikacija ključna in je ni nikoli preveč.

Vodenje na daljavo je veliko bolj zahtevno kot »v živo« v pisarnah; katere kompetence mora vodja zdaj usvojiti?

Morda ne toliko drugačne kompetence kot to, da še bolj uporablja te, ki so že tako pomembne. Vodje so morali ohranjati fokus in mirnost v povsem novi situaciji, v kateri nihče ni vedel zagotovo, katera odločitev je prava. To je izziv že v »normalnih« razmerah, saj delujemo v nepredvidljivem poslovnem okolju, sedaj pa je bilo to še bolj pomembno. Ključna naravnanost vodje je, da resnično zaupa svoji ekipi, da bo opravila svoje delo, pa naj bo to v pisarni ali doma.

Ali nam lahko zaupate situacijo, ki ste jo doživeli kot najbolj tvegano z vidika vodenja?

Največje tveganje je bilo pri sodelavcih, ki delajo v logistiki, na delovnih mestih, ki ne omogočajo večje fleksibilnosti dela. Blaga se seveda ne da komisionirati od doma. Za največjo prednost se je izkazalo to, da so sodelavci usposobljeni za delo na različnih delovnih mestih. Tako so lahko opravljali delo v ločenih skupinah, lahko pa bi prevzeli delo nekoga drugega, ki bi moral ostati doma zaradi bolezni. Na srečo do tega ni prišlo.

Veliko tveganje je bilo tudi pri naših pogodbenih sodelavcih našega hčerinskega podjetja 3dva, ki upravljajo trafike. Na začetku epidemije, ko nismo mogli takoj zagotoviti potrebne zaščitne opreme, so bila nekatera prodajna mesta zaprta, vendar smo to kmalu uredili.

Ste velika zagovornica vključevanja in uravnoteženosti ter raznolikosti zaposlenih v podjetju. Zakaj so vam te vrednote pomembne?

Kot sem že večkrat povedala, sem prepričana, da so v ekipi raznolikih sodelavcev pogovori o strategijah in načrtih bogatejši, da najdemo boljše rešitve ter da, če to seveda izberemo, rastemo tako osebnostno kot karierno.

V vašem podjetju je zaposlenih 50 ljudi, kar 34 zaposlenih ima višjo izobrazbo ali več. Kakšna je fluktuacija zaposlenih?

Fluktuacija je izredno nizka, skoraj nična. Ostajajo v prvi vrsti zaradi odnosov, ki temeljijo na spoštovanju, skupnih vrednotah in ciljih, ter zaradi priložnosti, ki jim jih delo v našem podjetju zagotavlja, na primer delo za različne trge znotraj regije, sodelovanje s sodelavci iz drugih držav oziroma regij, izobraževanja. Ostajajo tudi zaradi uspešnega poslovanja našega podjetja.

Kakšne so vaše izkušnje vodenja kadra, ki je visoko izobražen?

Spet smo pri zaupanju, pomembno je, da sodelavcem pustiš proste roke ter jim daš možnost za realizacijo njihovih idej. Prepustiti jim je treba odgovornost.

Veliko gradite na prodajnem osebju, vodstvenem kadru in talentih. Kateri programi so se izkazali kot uspešni pri izobraževanju in pridobivanju veščin zaposlenih?

Verjamemo, da je za lasten razvoj vsak odgovoren sam, vsekakor pa sodelavce, tudi z različnimi izobraževalnimi možnostmi, spodbujamo in podpiramo pri njihovem razvoju. Prednost našega podjetja je tudi ta, da smo del multinacionalke, zato so možnosti za strokovno izobraževanje res široke in velike. Lansko leto smo na pobudo našega HR-oddelka začeli prenos znanja med izbranimi sodelavci iz treh regij znotraj Imperiala. Lokalno sodelavce vključujemo v programe coachinga, zavzetosti, pa tudi jezikovne programe in strokovne seminarje.

Ste se letos zaradi spremenjenih razmer poslovanja sploh lahko posvetili razvoju kadra in podjetja?

Prav ta mesec zaključujemo naše poslovno leto in težko se izognem dejstvu, da smo se v celotni drugi polovici leta posvečali skoraj izključno situaciji, povezani s koronavirusom. Začeli smo, in to bomo vsekakor tudi nadaljevali, uvajati nove, bolj fleksibilne oblike dela. Na globalni ravni naše podjetje nadaljuje razvoj in trženje izdelkov naslednje generacije, natančneje izdelkov z zmanjšanim zdravstvenim tveganjem. Razvoj poteka na treh ključnih področjih, to so e-cigarete, tobak za segrevanje in nikotinske vrečke.

Čemu trenutno posvečate največ pozornosti?

Naša potniška ekipa je med karanteno z inovativnim pristopom ohranjala izredno dober odnos s prodajnim osebjem, kar je podprlo naše poslovanje. Distributer še naprej ohranja 24-urno dostavo in tudi s tem dodatno podpira naše poslovne partnerje. V maloprodaji pa naši sodelavci razvijajo nove programe, zaradi katerih trafike niso več »le« mesto za nakup cigaret in časopisa, temveč so prave multitočke, kjer lahko na enem mestu uredimo več opravkov – na primer plačamo položnico, prevzamemo paket, nakažemo denar ali kupimo avtobusne vozovnice.

Kateri so trije najpomembnejši cilji do konca leta in za prihodnje leto?

Skrb za zaposlene, doseganje poslovnih ciljev in vstop na trge naše regije z novimi kategorijami izdelkov. Še naprej bomo skrbeli za varnost naših sodelavcev, podpirali njihovo zavzetost in zadovoljstvo ter tako podpirali tudi razvoj in uspešnost našega poslovanja.