Obravnava pandemije kaže na nezadostno funkcionalno pismenost ljudi z medicinsko izobrazbo. Ki ne vedo tega, da je problem pandemij dvostopenjski. V prvi so aerobno šireči se virusi v zraku. Njihovo pot urejajo samo zračni tokovi. Okužbe preprečujemo fizično s filtri. Z razdaljami, nezdruževanjem v skupine. Ne pa s ključnim orodjem, obvladovanjem zračnih tokov. Izdihani zrak okuženih oseb, v katerem so lahko kapljice in na njih virusi, se giblje izključno z zračnimi masami. To na svetu nikomur od vodilnih oziroma zdravnikov ni jasno. Tega se niso učili. To je področje fizike, arhitekture, industrijskega oblikovanja, klimatizacije.

Druga stopnja pa je tista, ko virus vstopi v telo. Posledice so različne glede na starost ter posledično vrsto in količino pridruženih bolezni. Preživetje v skupini do 25 let je 99,8-odstotno, v skupini nad 80 let pa 85-odstotno.

Ključni faktor zmanjšanja poškodb po nesrečah v prometu je varnostni pas in ustrezna školjka vozila. Ključni faktor zmanjšanja okužb s katerim koli virusom je dosledna kontrola in odvajanje kritičnih mas izdihanega zraka.

Zdravniki fizike ne poznajo na višji stopnji od splošne izobrazbe. In njihov odziv do okolja je očitno prezirljiv. Ministrstvi za zdravje, za delo, NIJZ, UKC Maribor in Ljubljana, zdravniška zbornica so dobili jasno pojasnilo, zakaj imamo v stranišču ventilator, na tistem na štrbunk pa izrezan srček na vratih. Zaradi odzračevanja. Enaki so primeri kuhinj z napo ali pa mizarskih, avtoličarskih delavnic z odzračevanjem, da ne omenjam pakiranja kemijskih produktov, operacijskih prostorov ali pakiranja hrane in zdravil z najvišjo stopnjo nadzora, imenovanega kontrolirana atmosfera.

Na vse to so bili opozorjeni v uradu predsednika vlade, tudi predsednika države, urad za komuniciranje je to poslal kot tretji poziv zdravstvenemu ministrstvu, na katerega seveda niso niti v tretje odgovorili. Svet ministra urologa Gantarja in državne sekretarke, ki je tudi zdravnica, je drugačen od tega, ki ga živimo preostali sleherniki. Četudi ne odpremo pošte s policije o prometnih prekrških, ti stopijo v veljavo po 15 dneh. Če ne naredimo potez, ki gospodarski družbi ali osebi preprečijo škodo ali uničijo življenje, za to kazensko in materialno odgovarjamo.

V Sloveniji ljudje delujemo po sistemu za hlapca rojeni, za hlapca vzgojeni. Nismo naredili niti orodij, s katerimi bi bilo tudi to legalizirano umiranje ljudi v domovih za ostarele (DSO) kaznivo dejanje. Ali če zapišem stališče varuha človekovih pravic Svetine: če sistem, ki ga vodite, ljudem v DSO ne omogoči dihanja čistega zraka, ki ni okužen z izdihanim zrakom kužnih oseb, to ni kršenje človekovih pravic, temveč strokovno vprašanje, v katero se varuh ČP ne spušča.

In s čim se je v tem času ukvarjala stranka, ki se predstavlja kot zastopnica pravic najbolj ogrožene skupine glede covida? S tem, ali je njena predsednica plačala račun za prenočišče.

Stvari, na katere opozarjam, so mogoče samo iz dveh razlogov: ali jih nočete ali pa jih ne želite urediti.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap