Tvegani kapital je izraz, ki ga povezujemo predvsem s poslovno prakso v Združenih državah Amerike. Gre za naložbe v zagonska podjetja, s katerimi posamezniki ali institucionalni vlagatelji vstopijo v lastniško strukturo hitrorastočih zagonskih podjetij in jim pomagajo pri razvoju in rasti na mednarodnih trgih. Tako pomagajo razvijati potencialne bodoče gazele.

Zakaj potrebujemo šolo za vlagatelje v zagonska podjetja tudi v Sloveniji? Kakšen je potencial na obeh straneh – tako med vlagatelji kot startupi?

Startupe in scaleupe ženejo ambiciozni posamezniki in ekipe, ki želijo nekaj več. Trdno so odločeni, da bodo svoje cilje dosegli, in v to vlagajo vse svoje znanje in energijo. Velikokrat se zgodi, da dobra podjetniška ideja ne pride na trg ali pride na trg prepozno, ker za njen razvoj zmanjka denarja. Na drugi strani so tisti, ki bi radi pomagali pri razvoju inovativnih idej in novih generacij podjetnikov, hkrati pa imajo na voljo nekaj kapitala, ki bi ga plasirali v tvegane naložbe. Tako ocenjujejo tudi v Slovenskem podjetniškem skladu, ki prvo šolo za vlagatelje v Sloveniji tudi financira, izvajamo pa jo skupaj s Poslovnimi angeli Slovenije, KIKštarterjem, Katapultom in nami, SAŠA inkubatorjem.

Je slovenski trg že dovolj pogumen, zrel in velik, da si upa svoj denar vlagati v trg tveganega kapitala?

Slovenski vlagatelji so zelo tradicionalni. Večinoma vlagajo v nepremičnine, delnice in druge klasične finančne instrumente. Trg tveganega kapitala ima še veliko možnosti za razvoj. Prav zato je Slovenski podjetniški sklad razvil mehanizem soinvestiranja, kar pomeni, da Sklad v inovativna podjetja v začetnih fazah razvoja investira enak vložek kot neodvisni zasebni investitor (poslovni angel, sklad ali korporacija). Na tak način želi spodbuditi trg tveganega kapitala in hkrati zagotavljati financiranje mladim inovativnim podjetjem, ki težko dostopajo do kreditov. V Šoli za vlagatelje v zagonska podjetja pa razvijamo investicijske kompetence, s katerimi bodo vlagatelji lažje izbrali prave poslovne priložnosti in oblikovali primerne naložbe.

Kaj bo šola za vlagatelje v smislu informacij, znanja, dobrih praks, kompetenc… dala slušateljem, česa denimo drugje ne bodo dobili?

Usposabljanje izvajajo izkušeni poslovni angeli, kot so Tilen Travnik, Matjaž Jud in Branko Drobnak, zato iz prve roke spoznamo podrobnosti in skrivnosti vlaganja tveganega kapitala, delovanja startupov in scaleupov podjetij in različne mehanizme vlaganja. Sledenje je zanimivo predvsem za tiste, ki se svojim naložbam nimajo časa osebno posvečati. Šolo za vlagatelje izvajamo po celotni Sloveniji z željo, da se mreža vlagateljev poveča in je dostopna vsem, ki bi jih tovrstno vlaganje zanimalo.

Nekaj brezplačnih dogodkov po Sloveniji ste že izvedli. Kakšne so ugotovitve? Kakšen je interes in kaj vlagatelje najbolj zanima?

Večina udeležencev usposabljanja izkušenj z vlaganjem v zagonska podjetja še nima. Vsaj tisti iz usposabljanja v Velenju. Imajo pa lastne podjetniške izkušnje, kapital in željo, da bi mladim podjetjem in idejam k razvoju in rasti pomagali ne le z denarjem, ampak tudi z nasveti in poslovnimi izkušnjami. Treba je narediti le prvi korak in verjamem, da bo šola pri tem pomagala, da si vsak zase naredi strategijo vlaganja.

Kakšne vlagatelje si želijo zagonska podjetja in s čim jih v Sloveniji najpogosteje prepričajo?

Na prvem mestu potrpežljive in take, da jim lahko s svojo mrežo poznanstev in znanjem pomagajo pri rasti. Praviloma imajo ustanovitelji zagonskih podjetij idejo, v katero verjamejo, manjka pa jim znanje s področja trženja in prodaje, poznavanja mednarodnih trgov, zato od poslovnih angelov pričakujejo tudi nasvete in usmeritve glede razvoja izdelka, da jim pomagajo odpirati vrata, jih povežejo z drugimi ali večjimi (mednarodnimi) igralci. Ključni element, da prepričajo vlagatelje, pa so ljudje in kemija, ki se ustvari med njimi; posamezniki, ekipe, njihova predanost, zavzetost in odzivanje v kriznih situacijah.

Kakšna je po vašem mnenju zmagovalna formula, ki lahko slovensko zagonsko podjetje s pravim vlagateljem popelje med gazele, med najhitreje rastoča podjetja?

Stavim na sodelovanje, povezovanje in hitro odzivanje na potrebe trga. Agilnost je pregovorno prednost zagonskih podjetij. In tudi to, da so blizu kupcu in se zato lažje odzivajo na njihove potrebe. Se pa zagonska podjetja velikokrat soočajo s finančnimi izzivi, zato veliko energije porabijo za financiranje razvoja. Ob finančni podpori vlagatelja se lahko startup podjetje v celoti posveti razvoj produktu, testiranju MVP, prodaji. S tem se pohitri proces in lahko podjetje hitreje prodre na trg, kar je bistveno za večji uspeh startup podjetja. Obenem s pravim vlagateljem ne dobijo samo »denarja«, ampak tudi znanje, izkušnje in modrost vlagatelja.

Preden si na trgu tveganega kapitala sežeta v roko: kaj mora vedeti vlagatelj in kaj zagonsko podjetje?

Predvsem je treba dobro spoznati ekipo sodelavcev v startupu, saj je (poslovni) uspeh v veliki meri odvisen od pripadnosti in angažiranosti ekipe ter iskrice v njihovih očeh. Ključni so ljudje. Startup se mora zavedati, v kateri razvojni fazi je in kakšno obliko investiranja potrebuje. Vlagatelji pa se morajo zavedati, da gre za zelo tvegano obliko vlaganja, hkrati pa lahko tudi najbolj donosno. A donos je treba čakati od sedem do deset let, ob tem pa skrbno bedeti in usmerjati delovanje razvijajočega se podjetja. In kot pravi vlagatelj Tilen Travnik: ne vlagajte v startupe, ki so zaljubljeni v svoj produkt, vlagajte v ekipe, ki so zaljubljene v problem.