Kot so sporočili z občine Kamnik, je zaradi nenadnega kritičnega znižanja vodostaja v sredo zvečer, ko je poraba vode običajno največja, grozilo, da bo približno 19.000 uporabnikov na območju Kamnika in Komende ostalo brez pitne vode. Ker že dlje časa ni bilo resnejših padavin, je bil pretok Kamniške Bistrice, iz katere se zajetje napaja, izredno nizek. Prav tako je težava zamuljenost starega drenažnega zajetja, na kar v Komunalnem podjetju Kamnik pristojne opozarjajo že vsaj eno leto.

Ker je grozilo, da bo kakih 19.000 uporabnikov, ki se z vodo oskrbujejo iz omenjenega zajetja, ostalo brez vode, je bila nemudoma sprožena interventna akcija, v kateri je bil poleg vseh razpoložljivih ekip Komunalnega podjetja Kamnik, ki je koncesionar za oskrbo s pitno vodo na območju občin Kamnik in Komenda, aktiviran tudi občinski štab civilne zaščite. Na pomoč so poklicali gasilce in pogodbene partnerje z gradbeno mehanizacijo, za strokovno pomoč angažirali hidrologe, medtem ko bodo predstavniki notranjega nadzora poskrbeli za proučitev vzrokov nenadnega zmanjšanja izdatnosti vodnega vira.

Uporabniki bodo še nekaj dni prekuhavali vodo

Zahvaljujoč hitri in učinkoviti nočni intervenciji je bil odstranjen del zamuljene in slabo prepustne brežine ob drenažnem zajetju, z gradnjo več manjših začasnih jezov pa so preusmerili tok reke in dvignili rečno gladino, kar je pripomoglo k zvišanju vodostaja in pretoku vode v samem zajetju. Kljub hitremu in (vsaj za zdaj) učinkovitemu posegu, s katerim so bili zagotovljeni minimalni standardi oskrbe vodovodnega omrežja, bodo uporabniki, katerih oskrba s pitno vodo je vezana na zajetje Iverje, še nekaj dni občutili posledice. Vodo, ki je še včeraj iz nekaterih pip pritekla močno kalna, bo treba vsaj še nekaj dni prekuhavati. V primeru, da je voda zelo motna, pa svetujejo, naj jo uporabniki pred prekuhavanjem prefiltrirajo skozi čisto krpo. vl