Slovenska kolesarja sta vsemu svetu demonstrirala učinkovitost timske vizije in vrednot. V enaindvajsetih etapah sta s timoma ustvarjalno reševala probleme, vztrajno iskala priložnosti in jih pretvarjala v končni rezultat z družbeno in finančno vrednostjo. Nenehno sta za svoj vodilni položaj poudarjala prispevek celotne ekipe na cesti in ob njej. V vsaki etapi sta bila ekipi in javnosti zgled učljivosti, iniciativnosti, sodelovanja, podpiranja, vztrajnosti, človečnosti, empatičnosti… za uveljavljanje posamičnih ciljev v vizijo vrednosti vseh vključenih.

Različne svetovne športne in umetniške organizacije podeljujejo globalne pokale, medalje, oskarje, mikrofone, festivalske nagrade… posameznikom in organizacijam za najboljše rezultate, dosežke ali umetnine svetovnega vpliva. Vse navedene organizacije in dogodke izdatno podpira gospodarstvo, ki mu nobena globalna organizacija (še) ne podeljuje globalnih priznanj. Obstajajo pa nekatera lokalna priznanja gospodarskih združenj, javnih medijev in drugih organizacij za inoviranje, poslovno odličnost, družbeno odgovornost, družini in ženskam prijazno podjetje, oseba ali podjetje leta.

Slovenski projekt Gazela že dvajset let izpostavlja v prihodkih in zaposlovanju hitrorastoča, dobičkonosna, odlična, inovativna, družbeno odgovorna podjetja, katerih večina zelo uspešno sodeluje v globalni blagovni izmenjavi.

So »svetovni prvaki«:

ponujanja visokotehnoloških rešitev na področju pospeševalnikov osnovnih delcev, interneta stvari, pametnih mest in medicine (Instrumentation Technologies),

soustvarjanja življenja v gibanju s prikolicami, avtodomi… (Adria Mobil, Adria dom, Podgorje),

proizvodnje skoraj ničenergijskih montažnih objektov (Lumar),

razvoja in izdelave visokokakovostnih generičnih zdravil z dodano vrednostjo za zdravo življenje (Krka),

izdelovanja obročev za vztrajnike (KLS),

razvoja in izdelovanja instrumentov za zajemanje podatkov, testiranja in merjenja (DeweSoft),

izdelovanja vrhunskih trajnostnih izolacijskih rešitev za boljši svet (Knauf Insulation),

razvoja inovativnih produktov v industriji plastike iz ekomaterialov (Plastika Skaza),

izdelovanja komponent za zaznavanje gibanja (RLS),

programskih rešitev za oblikovanje etiket in sistemov za označevanje (Nice Label),

sodelovanja v raziskovalno-razvojnih projektih za proizvodnjo inovativnih sklopov in strojev kmetijske mehanizacije (Tehnos),

proizvodnje strojev za primarni razrez lesa (Mebor),

profesionalne opreme za varjenje in rezanje, vključno z avtomatizacijo in robotizacijo procesov (Virs).

Bisnode je pripravil analizo poslovanja za 90 regijskih predstavnikov z 19.256 zaposlenimi iz dosedanjih izborov 2001–2019. Analizirane gazele ustvarijo na zaposlenega: dodane vrednosti 56.666 evrov (gospodarstvo 43.938 evrov) in dobiček 16.592 evrov (gospodarstvo 8338 evrov). Brez negativnega dogodka posluje 89 odstotkov oziroma 80 gazel (2 sta v blokadi, 2 insolventni, 6 je izbrisanih). Zlate gazele pa ustvarijo na zaposlenega 70.259 evrov dodane vrednosti na zaposlenega in 21.070 evrov dobička.

Podatki potrjujejo, da vse, kar je zapisano v prvem odstavku, vsakodnevno vrsto let z rezultati udejanjajo gazele. Bolj se bomo vsi zgledovali po gazelah, hitreje bo Slovenija napredovala.

Janko Lah je predsedujoči metodološke komisije Gazela.