Gazelji vpliv že 20 let premika meje in močno vpliva na gospodarstvo osrednjeslovenske regije. Lastniki gazel, povečini tudi direktorji, vodijo podjetja z zgledom in pogumom. Njihov fokus je strogo usmerjen v zadovoljevanje potreb in reševanje težav kupcev, tehnološko in poslovno dovršenost ter konkurenčnost doma in v tujini. Svoje ekipe polnijo s kompetentnimi ljudmi, ki so pripravljeni na spremembe, nenehno izobraževanje, izpopolnjevanje, timsko delo ter prevzemanje odgovornosti za lastno in podjetniško rast. Gazelam se tako v preteklosti kot tudi danes ni lahko izpostavljati in s svojo vizijo, novim pristopom, drznostjo rešitev, tehnologij, drugačnostjo razmišljanja in včasih tudi z vpeljavo disruptivnih poslovnih modelov štrleti iz ustaljenega okvira povprečja ter peljati svoje podjetje skozi razburkano morje negotovosti, nestabilnega in zakonodajno nestimulativnega poslovnega okolja v mirne vode.

Za to jadranje pri hitri rasti v različnih obdobjih življenjskega cikla in v različnih okoljih delovanja gazele potrebujejo partnerje. Ti partnerji pa niso samo poslovni, tu smo tudi različni akterji podpornega ekosistema. Med ključnimi partnerji pri rasti podjetja velik pečat pušča tudi GZS Zbornica osrednjeslovenske regije, ki skupaj z drugimi regijskimi in panožnimi zbornicami, združenimi pod eno blagovno znamko Gospodarska zbornica Slovenije, gazeljo (st)rast podpira skozi fokusna področja, kot so inovacije, krepitev kompetenc in znanja zaposlenih za poklice prihodnosti, investicijske platforme, pomoč podjetjem pri debirokratizaciji in vstop na tuje trge, to je pri internacionalizaciji.

Pri internacionalizaciji pa se morajo tako gazele kot tudi druga slovenska podjetja vključiti v različna okolja. Najlažji način je vstop v zbornico. Seveda pa se gazele in druga podjetja v tujini v najprodornejših evropskih in svetovnih okoljih srečujejo s sodobnimi pristopi spodbujanja rasti. Ob ustanovitvi podjetja se v teh okoljih avtomatsko vključijo v zbornice ter na reprezentativen, z zakonom o delovanju gospodarskih zbornic podprt način podajajo nujne predloge za kreiranje okolja, ki se odziva na njihove potrebe, to je potrebe hitrorastočih, agilnih, visokotehnoloških podjetij – gazel. Prav zato so gazele in druga podjetja v regiji ključen kreator razvoja in rasti. Hkrati so ta družbeno odgovorna podjetja gospodarska sila okolja, saj predstavljajo strateško najpomembnejši kanal vsake države za kreiranje učinkovitih strategij, ki temeljijo na projektnem pristopu »od spodaj navzgor«. Enako kot z gazelami je tudi z drugimi člani zbornice, ki vedo, kaj hočejo in kaj bodo prispevali v prihodnjih letih, desetletjih za svojo regijo, svojo Slovenijo.

Biti član Gospodarske zbornice Slovenije, ki je podprta z zakonom o gospodarskih zbornicah, ki ima največje število visokostrokovnih kadrov iz regijskega in panožnega področja in že skoraj 170 let nosi funkcijo partnerja v socialnoekonomskem dialogu z državo, pomeni, da podjetja ne skrbijo samo za lastne, parcialne interese, ampak svoje izzive umeščajo na strateško, solidarno raven ter na tej osnovi energijo usmerijo v nov gospodarski zagon Slovenije 5.0. Za rast podjetništva in tudi blagostanje regije potrebujemo gazele. Te v paketu celotnega regijskega gospodarstva skozi plačevanje davkov in prispevkov zagotavljajo, da bomo lahko v osrednjeslovenski regiji zagotovili vire za nadaljnje vlaganje v infrastrukturo – ceste, komunalo, energetiko, zdravstvo, izobraževanje, znanost, šport in tudi v kreativnost, glasbo, kulturo, industrijo srečevanj, medije.

Zbornica osrednjeslovenske regije zastopa gazelji glas in želi, da bi bil ta glas regijskega gospodarstva še močnejši skozi družbeno odgovornost, strnjeno skozi enotnega glasnika – zbornico. Doc. dr. Viljem Pšeničny, slovenska ikona gazel, podjetništva, ki smo mu ob 20. obletnici Gazele podelili zahvalo za izjemne dosežke na področju hitrorastočega, visokotehnološkega in dinamičnega podjetništva, je pred nekaj leti dejal, da verjame, da je pogled v prihodnost lep, saj bosta takrat podjetnost in inovativnost premagali zavist in pohlep. Vsi vemo, da človeške volje in poguma ni mogoče ustaviti. Gazele imajo prav to nepremagljivo energijo, pogum in moč, saj so tiste, ki kontrolirajo strah, negotovost v najtežjih situacijah, ki so prepričane in samozavestne v tem, kar so si zadale kot cilj, hkrati pa so tiste, ki prve prepoznajo nove potrebe na trgu, kreirajo nove pristope in načine, ki premikajo meje utečenega. Za umestitev osrednjeslovenske regije kot tudi Slovenije na evropski, svetovni globus gospodarskih velesil bomo zagotovo potrebovali gazele. Zato naj za konec še enkrat citiram doc. dr. Pšeničnega: Gazele uresničujejo strategijo rasti od trenutka ustanovitve podjetja dalje ter puščajo najboljši možen pečat na zaposlene posameznike, na podjetje in s tem na celotno družbo. Zato je čas za gospodarsko močan val, ki bo naredil Slovenijo (spet) bogato.

Mag. Marjana Majerič, direktorica GZS Zbornice osrednjeslovenske regije