V 2,3 milijona evrov vredni investiciji, pri čemer bosta dva milijona zagotovili Evropska unija in država, bodo poleg Rozmanove ulice in Prešernovega trga prenovili in uredili še nekaj okoliških ulic, postavili urbano opremo, podzemne smetnjake, cestno razsvetljavo in ozelenili površine. Med drugim bodo razširili povezavo med Rozmanovo in Prešernovim trgom ter oblikovali stopnišče s kaskadami. Prostor bo tako primeren tudi za manjše dogodke in morebitno gostinsko ponudbo. Kot je dejal novomeški župan Gregor Macedoni, je cilj prenove urediti območje, da bo še bolj prijetno za pešce in kolesarje. Med gradnjo, ki jo bodo izvajali fazno, bo ulica zaprta za promet, za pešce pa bo urejen prehod, saj so na tem območju številni lokali in drugi poslovni prostori.