Neki občan je nedavno Mestni občini Ljubljana na portalu za pobude občanov predlagal, naj odkupi grad Bokalce in ga oddaja v turistične namene. »Mislim, da je treba ohranjati narodne dragocenosti ter izkoristiti bogato zgodovino za promocijo Ljubljane. Fino bi bilo urediti restavracijo, vinsko klet in morda manjši muzej, šolo lokostrelstva in podobno,« je razmišljal Ljubljančan, kaj vse bi prenovljen grad lahko ponujal.

A na občinskem oddelku za kulturo so pojasnili, da kljub zavedanju, v kako slabem stanju je graščina, te ne morejo kupiti na zalogo. Pojasnili so, da nepremičnine lahko kupujejo le namensko za potrebe mestne uprave ali javnih zavodov v občinski lasti. Na občini torej ne vidijo potrebe po nakupu gradu Bokalce.

Fokus lastnika trenutno na gradnji vil

Lastnica graščine je družba Bokalce, ki jo vodi direktor Jože Vidrih. Pri tem smo želeli preveriti, ali je že znana kakšna časovnica, kdaj bi grad Bokalce lahko dočakal prepotrebno prenovo, in čemu bo namenjen, ko bo saniran. Vidrih je pojasnil, da grad želijo renovirati oziroma preurediti »v skladu z možnostmi, ki jih predvideva občinski podrobni prostorski načrt 80 Bokalce«. Ta dovoljuje, da lastnik grad preuredi v protokolarni objekt, rezidenco za potrebe državnikov oziroma diplomatov ali pa v hotel. Spomnimo, pred leti so vzniknile ideje, da bi grad Bokalce lahko bil rezidenca ruskega veleposlanika ali celo rezidenca predsednika Slovenije, vendar se ti načrti nikoli niso udejanjili.

Vidrih ni mogel napovedati, kdaj se bodo lotili prenove gradu, saj časovnega načrta še nimajo. »V tem trenutku je naša prva prioriteta gradnja naselja Vile Bokalce, ki poteka v skladu z načrtom,« je pojasnil Vidrih. Glede na pobudo občana, naj grad kupi občina, nas je zanimalo, ali bi družba Bokalce sploh bila pripravljena prodati to nepremičnino. »Grad je vedno mogoče prodati, toda kupec mora biti zanesljiv in se zavezati, da bo grad urejal v skladu s predvidenim občinskim podrobnim prostorskim načrtom,« je zagotovil Vidrih.

Prostorski načrt za to območje zahteva pripravo konservatorskega načrta za graščino Bokalce v sklopu izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Slednji načrt še ni bil pripravljen, na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije pa so pojasnili, da sta restavratorski center in njihova ljubljanska območna enota leta 2009 pripravila usmeritve za prenovo graščinskega kompleksa. V tem elaboratu je zavod med drugim predpisal: »Graščina mora ohraniti historični pomen in vlogo gosposkega bivališča, ki dominira nad celotnim prostorom oziroma nekdanjo graščinsko posestjo, na kateri se v podrejeni vlogi nahajajo poslopja, namenjena gospodarski dejavnosti graščine.« Severno od gradu bo investitor moral rekonstruirati vrtnoarhitekturno zasnovo formalnega grajskega parka.

Največje parcele prodali

Naselje vil, z gradnjo katerega se ukvarja družba Bokalce, bo stalo na griču severno od gradu Bokalce. Vidrih je povedal, da projekt vključuje gradnjo 31 vil. Na spletni strani projekta Vile Bokalce je razvidno, da bodo vile razporejene v štiri nize in da bodo nekatere dvostanovanjske (dvojčki), druge pa bodo enostanovanjske.

Vidrih je zagotovil, da so prodali največje parcele in da so za polovico parcel v naselju že sklenili zavezujoče kupoprodajne pogodbe. Vile prodajajo skupaj s parcelo, in sicer jih bodo prodali zgrajene do tretje gradbene faze. Takšne jih bodo predali kupcem, ki bodo svoje vile morali do četrte gradbene faze urediti v najpozneje šestih mesecih od prevzema. »Tako bomo zagotovili umik vseh grobih in umazanih del iz naselja in preprečili, da bi posamezne parcele ostale nepozidane,« je pojasnil direktor.

Infrastruktura za naselje vil je po Vidrihovih besedah končana. Na gradbišču je mogoče videti, da interni cesti in pločniki v naselju potrebujejo še vrhnjo plast asfalta. »Ozelenitev pešpoti, igrišč in pasov ob interni cesti na skupni površini več kot 10.000 kvadratnih metrov bomo zaključili takoj po koncu tretje gradbene faze in predaji zgrajenih vil v tej fazi kupcem,« je napovedal Vidrih. Dodal je, da se zaključuje tudi ureditev skupnih površin s tremi otroškimi igrišči, igriščem za mini golf in dvema zunanjima fitnesoma.