Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo namreč v torek na pobudo poslanske skupine SAB obravnaval predlog spremembe zakona o prevozih v cestnem prometu, s katerim bi dijakom in študentom omogočili brezplačno koriščenje javnega potniškega prometa v poletnih mesecih, ko subvencionirani prevozi zanje sicer niso na voljo.

Doslej je veljala praksa, ki pa ni imela zakonodajne osnove, po kateri je bilo dijakom in študentom, ki so kupili mesečno vozovnico za mesec junij ali polletno oziroma letno vozovnico, omogočeno brezplačno koriščenje javnega potniškega prometa tudi v poletnih mesecih. V letošnjem letu pa je prišlo do zapleta, zaradi katerega bi morali dijaki in študenti skoraj plačati polno ceno vozovnic. Ker je tudi sicer podeljevanje pravic stvar, ki jo mora urejati zakon, v ŠOS podpirajo, da se ta zapiše v področni zakon o prevozih v cestnem prometu, so sporočili.

V organizaciji so poudarili, da obdobje subvencioniranih vozovnic sicer uradno zajema celotno šolsko oziroma študijsko leto, vendar se šolske in študijske aktivnosti izvajajo tudi v poletnih mesecih. Poleg tega dijaki in študenti v poletnih mesecih pogosto opravljajo študentsko delo, mnogi v večjih mestih, ki so obenem tudi študijska središča. Za razliko od delovnega razmerja po pogodbi o zaposlitvi dijaki in študenti pri opravljanju študentskega dela niso upravičeni do nadomestila za prevoz na delo, zato je to strošek, ki ga morajo pokriti s prihodkom iz opravljenega dela, so izpostavili v ŠOS.