Poleg sklepa, naj se pristojne ministre za okolje, za infrastrukturo in za obrambo pozove, naj se aktivno vključijo v reševanje izzivov na reki Soči in predlagajo potek iskanja rešitev, so na sestanku sklenili še, da bo mestna občina uredila dostope do Soče za reševalna vozila tudi na desnem bregu reke in po potrebi dopolnila lokacijski načrt za območje Kajak centra v Solkanu, so sporočili iz novogoriške občine.

Predstavniki domačinov so na sestanku ponovno izrazili stališče, naj se kopanja na tem območju ne prepove. Prav tako je k temu pozvala predstavnica uprave za zaščito in reševanje Darja Žličar, saj bi po njenih besedah s prepovedjo kopanja naredili velik korak nazaj. Ob tem je poudarila, da je kopanje pravica vsakogar in da noben predpis ne zagotovi stoodstotne varnosti kopalcev. Je pa po njenih besedah mogoče zmanjšati nevarnost.

Župan Miklavič je opozoril na absurdno situacijo, ko ministrstvo zakonsko predlaga predpis, ki občini zapove prepoved športne ali prostočasne dejavnosti na delu vode, kjer obstaja nevarnost utopitve, obenem pa občini priporoča, naj ne prepove kopanja, čeprav se dogajajo nesreče zaradi delovanja hidroelektrarne, ki je v domeni države. Župan je pozval predstavnico obrambnega ministrstva, naj pristopijo k dopolnitvi zakona, ki bi občino razbremenila odgovornosti tam, kjer gre za bližino obratovanja hidroelektrarn.

Miklavič ob tem umika predlog o prepovedi kopanja, saj ocenjuje, da to zdaj ni potrebno, ker se je kopalna sezona zaključila, a obenem pričakuje, da pristojni ministri prevzamejo pobudo za zagotavljanje učinkovite varnosti kopalcev na reki Soči v Solkanu. Trenutno varnost po njegovem mnenju ni na dovolj visoki ravni, zlasti ko gre za hitro nihanje gladine vode zaradi obratovanja hidroelektrarne. Predstavnik ministrstva za infrastrukturo je na srečanju sicer izključil možnost kakršnegakoli prilagajanja obratovanja hidroelektrarne, so zapisali na občini.

Po njihovih navedbah je bilo na sestanku projektne skupine podanih veliko predlogov in mnenj na temo nameščanja različnih varnostnih opozoril ob reki, s katerimi bi ljudem povedali, kdaj se voda začenja dvigovati, ter na temo spreminjanja režima obratovanja hidroelektrarne v kopalni sezoni.