Potem ko se je leto za Petrol začelo v skladu z načrti, so se marca s pojavom pandemije poslovne razmere zelo zaostrile. Ukrepi, s katerimi so države za zajezitev pandemije omejevale gibanje tako med državami kot tudi med lokalnimi skupnostmi, so zaradi omejevanja prometa povzročili opazne upade prodaje naftnih izdelkov, odsev gospodarskih gibanj pa so tudi nižje cene nafte, so objavo polletnih rezultatov pospremili v Petrolu, katerega nadzorni svet je v četrtek imenoval novega člana uprave.

Upravi pod vodstvom Nade Drobne Popović se je namreč pridružil Jože Smolič, ki prevzema delovna področja, povezana s prodajo. Uprava je tako zdaj petčlanska. Poleg Drobne-Popovićeve in Smoliča so v njej še Matija Bitenc, Jože Bajuk in Ika Krevzel Panić.

Dobiček precej manjši

Skupina Petrol je v prvih šestih mesecih ob upadu prodaje naftnih izdelkov ustvarila 178,8 milijona evrov prilagojenega kosmatega dobička, kar je 18 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja je dosegel 27,4 milijona evrov in je bil za 44 odstotkov nižji od primerljivega lanskega.

Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je znašal 64,3 milijona evrov oziroma 22 odstotkov manj, je pa ta v primerjavi s ključnimi tekmeci v regiji boljši. Skupina je 36 odstotkov EBITDA ustvarila s prodajo naftnih derivatov, 20 odstotkov s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 21 odstotkov s prodajo energetskih in okoljskih rešitev, 19 odstotkov s prodajo ostalih energentov (zemeljski plin, elektrika, utekočinjeni naftni plin), štiri odstotke pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

Količinska prodaja goriv je upadla za 18 odstotkov, skupina je ob polletju prodala 1,5 milijona ton proizvodov iz nafte. Največji upad prodaje je Petrol imel na slovenskem trgu, kjer je ob polletju prodal za 24 odstotkov manj proizvodov iz nafte. Na trgih jugovzhodne Evrope je bil upad prodaje dvoodstoten, na trgih EU, kjer Petrol prodaja predvsem dizelsko gorivo, pa 21-odstoten.

Konec junija je skupina Petrol, ki zaposluje 5256 ljudi, upravljala 510 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 110, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 15, v Črni gori 15 in na Kosovu 10.

V družbi tudi poudarjajo, da letošnjega poslovnega načrta zaradi pandemije koronavirusa in s tem povezane gospodarske krize ne bo mogoče uresničiti. Konec lanskega leta je Petrol za letos načrtoval 6,4 milijarde evrov prihodkov, EBITDA v vrednosti 214,8 milijona evrov in 109,8 milijona evrov čistega dobička. sta