Vlado, še posebej pa ministrstvo za zdravje, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje opozicijska poslanca pozivata, naj nemudoma vzpostavijo dialog s športnimi združenji in organizacijami ter skupaj oblikujejo rešitve in ukrepe, ki bodo smotrni, življenjski in izvedljivi tudi v praksi, na način, da bo že tako prizadeta športna dejavnost v Sloveniji lahko ponovno zaživela brez povzročanja nove nepotrebne škode.

Kot izpostavljata, je zaradi pandemije koronavirusa močno okrnjen priliv sponzorskih sredstev za športne dogodke, mnogo ljudi in podjetij, pa je zaradi usiha prihodkov, posredno ali neposredno vezanih na organizacijo športnih prireditev, že na finančnem dnu.

Velikim negotovostim so podvrženi tudi profesionalni športniki in športne ekipe, ko so bile že vnaprej organizirane tekme, lige in ostala klubska tekmovanja odpovedana, okrnjena ali prestavljena za nedoločen čas, kar je povzročilo velike finančne izgube, opozarjata poslanca.

V nogometu se že srečujejo s težavami pri izvedbi državnega nogometnega prvenstva v prvi ligi, veliko pa še je tudi nejasnosti pri izvedbi klubskih tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefe), ko bodo v Slovenijo prišle tudi profesionalne nogometne ekipe iz drugih držav, nadaljujeta.

Poslanca, ki se sklicujeta na opozorila predstavnikov športne sfere ter izkušnje v tujini, sta prepričana, da bi pri nas, glede na epidemiološko sliko in infrastrukturne zmožnosti posamičnih športnih objektov, predvsem nogometnih stadionov, tekmovanja lahko ob bolj življenjskih priporočilih in navodilih NIJZ izvajali ob spremstvu publike.

»To bi športnim klubom in ostalim dejavnostim, katerih prihodki so vezani na šport, omogočilo vsaj preživetje, ko o zaslužkih vse od časa pričetka epidemije nobeden več niti ne razmišlja,« sta poslanca zapisala v pobudi.

»Vse več slovenskih športnih organizacij si želi več posluha, predvsem pa medsebojnega dialoga s pristojnimi organi, ki odrejajo omejitvene ukrepe ter bdijo nad organizacijo in izvedbo športnih tekmovanj. Nujno je namreč, da so ti ukrepi čim bolj življenjski in posebej prilagojeni za profesionalne športnice in športnike, tako da se ne povzroča še večja in nepotrebna škoda v slovenskem športu,« sta prepričana poslanca.