Od februarja 2016, odkar je vlagatelj, litijsko podjetje Trgograd, na Novem trgu 6 v Novem mestu porušil propadajočo nekdanjo občinsko stavbo, je bilo območje ob eni glavnih novomeških ulic, Seidlovi cesti, precej degradirano. Na njem so za silo uredili začasno makadamsko parkirišče. A zdaj vendarle kaže, da se območju obetajo lepši časi.

»To zemljišče smo kupili, da bi začeli graditi čim prej, da bi polepšali ta degradirani prostor in zgradili objekt, ki se bo lepo vključil v ta del Novega mesta. A od tedaj je minilo že pet let in dejansko nismo vedeli, ali se bo projekt sploh rodil ali pa bodo tu ostala parkirišča. Bili smo pripravljeni na vse, navsezadnje je mesto tisto, ki se odloči, kaj želi tu sploh imeti,« pravi direktor Trgograda Andrej Poglajen.

Nekateri še vedno skeptični

V dveh med seboj v pritličju povezanih stolpičih s skupno okoli 9000 kvadratnih metrov bodo v pritličju poslovni prostori, v petih nadstropjih med 70 in 80 stanovanj, v kleti pa je predvidena garažna hiša ter navezava na že obstoječo garažno hišo na Novem trgu. A del javnosti, zlasti iz Društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine ter Društva Novo mesto, je še vedno prepričan, da je predvidena stavba prevelika za tako omejen prostor, poleg tega se bojijo, da bo z novogradnjo izginil edini mestni park.

Poglajen odgovarja, da se različni interesi pač pojavljajo pri vsakem projektu. Ob tem župan Gregor Macedoni poudarja, da je vlagatelj sledil pobudam občine in občanov, da na tem mestu vendarle ne zgradi tako velikega objekta, kot ga dopušča trenutna prostorska zakonodaja. »Ohranjamo večji del zelenih površin in zelo zmanjšujemo največji obseg, ki ga je tu možno zgraditi. Spremembe prostorskih aktov bi morale biti po naših predvidevanjih sprejete do konca leta, čemur lahko potem hitro sledi začetek gradnje,« dodaja.

Kot dodaja Macedoni, projekt na eni strani krepi pomembno mestno ulico, na drugi pa prinaša kakovostne stanovanjske prostore in nov javni prostor, s tem ko se večji del mirujočega prometa umika v podzemlje. »Tako poslovni kot stanovanjski del pomenita krepitev urbanega središča Novega mesta in navsezadnje tudi oživljanje mestnega jedra,« je dejal.

Ob objektu bo nastal sodoben javni prostor

Na javni arhitekturni natečaj Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije je prispelo 24 idejnih rešitev, med katerimi je komisija v drugi krog povabila šest izbranih rešitev, med njimi pa kot najboljšo soglasno izbrala rešitev arhitekturnega biroja Počivašek Petranovič. Kot je pojasnil predsednik komisije Matija Bevk, je projekt od projektantov zahteval skrben urbanistični in krajinski premislek, tudi zaradi že omenjenih različnih in celo nasprotujočih si mnenj o tem, kako urediti prostor.

Kot ob tem izpostavlja, skupaj z gradnjo objekta urejajo tudi celotno zunanjo površino vse do bližnjega Kulturnega centra Janeza Trdine. »Ta je zasnovana kot zelo sodoben hibrid parka in trga, kjer se prepletajo tlakovane in zasajene površine in ki lahko postane nosilec dogajanja v nekem prostoru,« pojasnjuje Bevk. Pri zunanji ureditvi tako ohranjajo veliko večino obstoječih dreves, predvidevajo nekaj novih ozelenitev, ureditev novih poti in večnamensko ploščad pred kulturnim centrom.