V občini Škofljica, kjer število prebivalcev še naprej raste, bodo kmalu odprli tržnico. Gradnja je v zadnji fazi, občanke, občani in drugi pa jo bodo predvidoma lahko obiskali že prihodnji mesec. Vrednost projekta je dobrih 147.000 evrov z davkom na dodano vrednost, izvajalec pa je gradbeno podjetje GITRI iz Ljubljane, ki je bilo skupaj z dvema partnerjema, podjetjema Kostak iz Krškega in Križman iz Škofljice, izbrano kot ekonomsko najugodnejši ponudnik na javnem naročilu male vrednosti.

Kot ugotavljajo na občini, je z vse večjim številom prebivalstva tudi več potreb po tovrstni ponudbi. Z vzpostavitvijo lokalne tržnice želijo vplivati na potrošnjo tako, da bodo prebivalci kupovali čim več lokalno pridelane hrane in drugih izdelkov. V središču Škofljice bo šest prodajnih mest, na katerih bodo svoje izdelke prodajali lokalni pridelovalci oziroma proizvajalci. Projekt je sofinanciran iz evropskega in državnega denarja, kajti sredstva sta prispevala tudi evropski sklad za regionalni razvoj in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Februarja naj bi dokončali šolo na Lavrici

Še precej večjo investicijo naj bi v občini končali februarja prihodnje leto, ko je predviden zaključek gradnje podružnične osnovne šole na Lavrici. Šolo so začeli graditi že leta 2015. Doslej so zgradili dve fazi, na začetku prihodnjega leta pa naj bi končali še tretjo. Medtem ko je večina učilnic že zgrajenih, bodo, kot navajajo na spletni strani občine, zdaj zgradili še večjo in manjšo telovadnico, garderobe in sanitarije, čakalnico in predvideno ordinacijo za šolskega zobozdravnika, delavnico za tehnični pouk s pripadajočo shrambo, prostore in delavnico za hišnika, dve učilnici s kabinetoma in sanitarije v sklopu šolskih prostorov.

Prva faza gradnje objekta brez opreme je po podatkih občine stala 2.810.036 evrov brez DDV. Druga faza je stala 497.998 evrov brez DDV, trenutna tretja faza pa naj bi stala 2.129.746 evrov brez DDV. Kot so pri tem pojasnili na občini, je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za gradnjo šole prispevalo 246.190 evrov, za gradnjo telovadnice pa 65.235 evrov. Občina je obenem prejela tudi sofinanciranje Eko sklada za tretjo fazo gradnje v višini do 593.352 evrov.

Osnovna šola Škofljica sodi med pet največjih slovenskih osnovnih šol. Šolo skupaj z obema podružničnima šolama obiskuje več kot 1000 učencev v 53 oddelkih. Podružnično šolo Lavrica je minulo šolsko leto obiskovalo 326 učencev od prvega do šestega razreda. Za prihajajoče šolsko leto na občini ocenjujejo, da bo šolo obiskovalo 408 učencev od prvega do sedmega razreda v 17 oddelkih. aro, sta