Podpeško jezero je ena najbolj priljubljenih turističnih točk v okolici Ljubljane. V zadnjih letih je obiskovalcev vse več, kar pomeni, da je tudi več prometa in avtomobilov, ki potrebujejo parkirne prostore. Da bi se dogovorili, kako bodo uredili infrastrukturo in dostop do jezera, so se pred dnevi sestali vsi udeleženi, od občine in javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje do lokalnega prebivalstva. Kot nam je povedal član civilne iniciative Jezero Mitja Svete, so se dogovorili, da bodo še letos obnovili dva pomola, tretjega pa prihodnje leto, in da bodo septembra začeli sanacijo brežine.

Razglednega stolpa ne bo

V dveh letih naj bi uredili cesto, prhe in stranišča, za to investicijo naj bi se občina skupaj z javnim zavodom Krajinski park Ljubljansko barje prijavila za evropska sredstva. Tako so sklenili dogovor, da izvedejo idejno zasnovo, ki jo je pripravila civilna iniciativa. »Prizadevanja lokalne skupnosti podpiramo. Oboji si želimo, da objekti ne odstopajo in da se zelenje ohranja. Tam, kjer je travnik, naj bo prostor za ležanje, okrog jezera pa ne,« je dejal direktor javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje Janez Kastelic in dodal, da je ena od idej tudi, da bi se z Ljubljanskim potniškim prometom dogovorili, da bi imeli avtobusi, ki gredo do Jezera, nameščene prtljažnike za kolesa.

Do ureditve ceste bosta še naprej promet pomagali urejati lokalni društvi. »V letošnji turistični sezoni gasilsko in turistično društvo med koncem tedna urejata promet, torej ga usmerjata na parkirišče. To je kratkoročna rešitev, ki jo po besedah tistih, ki usmerjajo promet, obiskovalci za zdaj spoštujejo. Dogovorili smo se tudi, da bo na zadnji ravnini pred jezerom urejena talna označba za pločnik in bo tam onemogočeno parkiranje,« je pojasnil Mitja Svete in dodal, da so se dogovorili za zaporo pri brunarici, da bi omogočili dostop z avtomobili le za lastnike in najemnike zemljišč, za preostali promet pa od tam naprej cesto zaprli. Pogovarjali so se tudi o ureditvi roba jezera.

Občina je že pred tremi leti želela z gradbenimi deli koreniteje poseči v jezero, ki je naravni spomenik. Takrat so predstavili projekt, v okviru katerega bi zgradili razgledni stolp in leseno ploščad, za kar so že pridobili gradbeno dovoljenje in predvideli okrog 320.000 evrov. Takrat je civilna iniciativa povzdignila glas in se načrtom občine uprla, projekta pa zdaj ne bo. »Večino naših predlogov je občina upoštevala, določene stvari pa bomo reševali sproti. V roku dveh let gradnja razglednega stolpa ni v načrtu. V tem času bo občina poskrbela za javno gospodarsko infrastrukturo,« je dodal Svete.

Podpeško jezero sicer ni uradno registrirano kot kopališče, a je voda v njem kakovostna, kar so pokazale tudi letošnje meritve akreditiranega laboratorija. Vzorci so tako iz Podpeškega jezera kot bližnjega na Rakitni skladni s predpisi, standard kakovosti vode pa so po kriterijih kopalnih voda ocenili kot odličen.