Pa poglejmo, kdo so člani izvršnega odbora DeSUS, ki so podprli takšno politiko: mag. Miroslav Berger, Vijola Bertalanič, Zdravko Cankar, Brigita Čokl, Aleš Dugulin, Tomaž Gantar, mag. Emil Kumer, Herman Tomažič, Janez Ujčič, Milena Vrenčur.

DeSUS ima kot koalicijska stranka na razpolago veliko imenovanj zaslužnih članov ali pa njihovih sorodnikov na razne položaje nadzornikov, članov uprav, v karierne zaposlitve itd. Zdaj pa me zanima, kakšne so morebitne povezave pri takšnih kadriranjih z zgoraj navedenimi člani izvršnega odbora. Verjamem, da bodo raziskovalni novinarji našli kar nekaj takšnih klientelističnih povezav in to obelodanili širši javnosti.

Zelo impresivno je, kako je Aleksandra Pivec, ki je postala predsednica DeSUS šele letos januarja, zgolj v šestih mesecih razcepila stranko in jo spravila v razsulo. Služi zgolj svojim kariernim interesom in klientelizmu svojih sodelavcev, ki bi bili izven politike popolnoma nepomembne osebe. Za problematiko upokojencev, ki živijo večinoma v socialnem getu, jim ni mar. V tej vladi sta glavna tema DeSUS ustanovitev demografskega sklada in urada za demografijo. S tem bi radi pridobili kapitalsko in kadrovsko moč in vpliv v Sloveniji. Vendar pa upokojenci od tega ne bodo imeli kaj dosti, še naprej bodo tolkli revščino, njihove pokojnine bodo še naprej zaostajale za rastjo plač.

Problematika pokojnin, ki so temelj preživetja upokojencev, se v DeSUS sploh ne omenja. Vse pretekle krivice, ko se pokojnine zaradi varčevanja in zujfa niso usklajevale, so, kot kaže, pozabljene. Zgolj zaradi desetletnega neustreznega usklajevanja s plačami in življenjskimi stroški bi se morale pokojnine že danes dvigniti za 5,6 odstotka in za leto 2019 še za 3,3 odstotka. Skupaj bi se torej morale pokojnine uskladiti in dvigniti za 9,1 odstotka. Vendar o tem v tej zaščitnici interesov upokojencev sploh ni govora. Bojim se, da bo tako tudi ostalo in bo to stanje zabetonirano tudi v prihodnosti.

DeSUS je žal postala predvsem stranka klientelističnih borcev, v kateri si posamezniki ustvarjajo velike materialne in druge bonitete. Očitno računajo, da je večina upokojencev že dementnih, vendar sem prepričan, da bodo pravo resnico spoznali na naslednjih volitvah.

Gorazd Cuznar, Črnomelj