»FŠO se financira iz koncesijskih dajatev od igre na srečo, pretežno iz Športne loterije in Loterije Slovenija. Predvsem v aprila, maja in junija so bile vidne posledice epidemije novega koronavirusa. Indeksi v primerjavi z lanskim letom so okrog petdeset odstotkov nižji. Upam, da se bodo razmere umirile in bomo prišli v stare tirnice kar se tiče pridobljenih koncesijskih sredstev. S tem bomo mogoče lahko razpisali takšna sredstva kot lani,« je pojasnil Remih.

Fundacija je že razdelila okrog 2,5 milijona evrov iz letošnjega razpisa. »Upam, da se pri prijaviteljih ne bo poznalo, da so bile športne dejavnosti od sredine marca dolgo časa povsem zaustavljene. Se pa že zdaj zavedamo, da vseh sredstev športne organizacije ne bodo mogli pridobiti iz FŠO, ker nekaterih prireditev niso ali ne bodo mogle izvesti. Posebej na področju rekreacije, nekaterih tekmovanj zaradi pandemije tudi ni in ne bo moglo biti. Že sedaj je nekaj izvajalcev odstopili od pogodb,« je povedal Remih.

Upa, da bodo športne organizacije vseeno lahko pridobilo čim več sredstev iz FŠO, tistim, ki jih ne bodo mogle, pa se jim to ne bo poznalo pri prijavah za naslednji razpis, je zatrdil Remih. Le nepodeljena sredstva FŠO se bodo prenesla na naslednje leto.

FŠO je v dobrih dveh desetletjih obstoja eden glavnih vir virov sredstev za športne organizacije v prvi polovici leta, sponzorska sredstva so vse bolj omejena, letni program športa, ki jim denar namenja iz državnega proračuna, je na voljo običajno šele v drugi polovici leta, kot bo tudi letos.

FŠO denar namenja po pravilniku, ki ga potrjuje državni zbor. »Želimo spremeniti tudi pravilnik, ki smo ga pripravili bo na osnovi novega zakona o športu. To se še ni zgodilo, procedura je zelo dolga, na koncu pravilnik potrjuje državni zbor. Vseeno upamo, da se bo to zgodilo še pred oktobrom, da bo nov razpis za 2021 narejen na podlagi novega pravilnika. Nadejamo se tudi, da bo kljub vsem težavam tudi za naslednje leto na voljo okrog 8,5 milijona. A podatke o tem bomo imeli šele septembra, ko bomo pripravili nov razpis, ki bo objavljen kot vsako leto v oktobru,« je še povedal Remih.