Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto Martin Rupnik, so kriminalisti Policijske uprave Ljubljana maja zaključili dva obsežna in večletna predkazenska postopka s področja utaje davkov, ki med seboj nista povezana. Kazenski zakonik za tovrstna kazniva dejanja iz obeh preiskav predvideva zaporno kazen od enega do osmih let.

V preiskavi trgovanja z elektronskimi napravami med več gospodarskimi družbami iz različnih evropskih držav, ki je potekala na območju več članic EU, so po njegovih navedbah odkrili za skoraj 500 milijonov evrov izdanih fiktivnih računov za neobstoječe posle, slovenski proračun pa je bil pri tem zaradi neplačanih davčnih obveznosti oškodovan za okoli 12 milijonov evrov.

Na specializirano državno tožilstvo so podali kazensko ovadbo zoper tri slovenske gospodarske družbe in 17 fizičnih oseb, med katerimi je osem državljanov Slovenije, šest Velike Britanije in trije državljani Italije.

Preiskava potekala pri 15 zavezancih

Kot je pojasnila Damjana Slapar Burkat iz Finančne uprave RS (Furs), je preiskava potekala pri 15 zavezancih, ki so bili vključeni v dobavno verigo. Ta je bila sestavljena tako iz družb iz EU, predvsem s Cipra, Slovaške, Češke in Poljske, v slovenski dobavni verigi pa so se pojavljala neplačujoča podjetja, več družb kot vmesni členi in na koncu verige družbe, ki so uveljavljale vstopni DDV. Izvedli so 12 postopkov odvzema identifikacijske številke za DDV.

Pomembno vlogo v tovrstnih zlorabah imajo po besedah Slaparjeve družbe, ki nudijo strokovno podporo pri računovodstvu, nakupu podjetja, finančnem ,davčnem in pravnem svetovanju. Prioritetna naloga Fursa je sicer varovanje slovenskega proračuna, vendar je ob tem bistvenega pomena tudi ščitenje zdravega dela gospodarstva, saj v teh verigah prihaja do nekonkurenčnih cen in s tem do izkrivljanja konkurence na našem trgu, je poudarila.

Ovadba zoper 11 fizičnih oseb iz širšega območja Ljubljane in Domžal

V drugem predkazenskem postopku pa so ljubljanski kriminalisti podali kazensko ovadbo zoper 11 fizičnih oseb iz širšega območja Ljubljane in Domžal. Kot je pojasnil Rupnik, so osumljeni pristojnemu organu dali lažne podatke ter se tako kot zakoniti zastopniki gospodarskih družb izognili plačilu predpisanih davčnih obveznosti pri odkupih in prodaji odpadnih kovin.

Osumljeni so kot odgovorne osebe gospodarskih družb zlorabili svoj položaj glede razpolaganja s tujim premoženjem in s transakcijskih računov podjetij opravili več neupravičenih gotovinskih dvigov, ki v nadaljevanju niso bili porabljeni za delovanje gospodarske družbe. S svojimi dejanji so povzročili premoženjsko škodo v skupni vrednosti okoli 26 milijonov evrov.

Tovrstna ravnanja so po pojasnilih Slaparjeve povezana predvsem s slamnatimi osebami in z dvigovanjem visokih zneskov gotovine z računov družb. Kot je dejala, ne gre toliko za zlorabo na področju DDV, ampak za izplačevanje gotovine, ki potem služi tudi plačevanju dela na črno, s čimer se izgubi sled denarnega toka. Zaradi tega obstaja verjetnost, da se ta gotovina uporablja tudi za kakšna druga kazniva dejanja.

Največ davčnih utaj na področju DDV

Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi Dragan Obolnar je ob tem pojasnil, da je policija v letu 2019 podala kazenske ovadbe na pristojna državna tožilstva za 125 kaznivih dejanj davčnih zatajitev, pri katerih je znašala materialna škoda skoraj 31 milijonov evrov, v prvi polovici letošnjega leta pa za 115 kaznivih dejanj z materialno škodo skoraj 37 milijonov evrov.

Po njegovih navedbah na policiji v zadnjem obdobju obravnavajo največ davčnih utaj na področju DDV, pri čemer v obsežnejših zadevah zaznajo zlorabe še posebej na področjih pridobitve motornih vozil iz tujine, trgovanja z žiti, elektronskimi napravami, olji in mazivi ter odpadnimi kovinami.

»V kriminalističnih preiskavah zaznavamo, da organizatorji davčnih utaj uporabljajo za dosego svojih ciljev slamnate direktorje, vključujejo več fizičnih in pravnih oseb, tako slovenskih kot tujih, dokumentarni, finančni in blagovni tok pa vodijo preko več držav in s zamegljujejo sledi svojega poslovanja,« je pojasnil Obolnar.

Zato so po njegovih besedah predkazenski postopki vedno bolj obsežni in strokovno zahtevni, saj se tovrstna kazniva dejanja izvršujejo tudi v okviru organiziranih kriminalnih združb, vedno več primerov pa je povezanih s tujino, kar podaljša čas preiskovanja kaznivih dejanj.