Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je namreč v času epidemije 12 podjetjem preprečila prodajo medicinskih pripomočkov na slovenskem trgu, saj niso bili skladni z zakonodajo. Med njimi je tudi podjetje ART-PE, ki je državi dobavilo kirurške maske in rokavice.

ART-PE iz Trebnjega je z zavodom za blagovne rezerve sklenil dve pogodbi. Prva je bila sklenjena 19. marca za dobavo 100.000 trislojnih kirurških mask in za 452.000 rokavic. Skupna vrednost posla je bila okoli 103.600 evrov, oprema je bila dobavljena v celoti, je razvidno iz vladnega poročila o zaščitnih sredstvih, ki jih je nakupil zavod za blagovne rezerve.

Drugo pogodbo pa so sklenili 24. marca, šlo je za naročilo milijona trislojnih kirurških mask in 3,86 milijona rokavic v skupni vrednosti 916.600 evrov. Kot izhaja iz vladnega poročila, ta posel v celoti ni bil izpeljan. Glede na podatke aplikacije Erar je to podjetje od zavoda za blagovne rezerve doslej prejelo dve nakazili v skupnem znesku skoraj 433.400 evrov.

Zavod za blagovne rezerve je predal maske upravi za zaščito in reševanje, da jih razdeli zdravstvenim ustanovam. Prvo pošiljko 100.000 spornih mask so prejeli 23. marca, drugo pošiljko pa 50.000 mask pa 3. aprila, so za STA pojasnili na upravi.

Z nadzorom nad maskami je imel veliko dela tudi tržni inšpektorat

Obvestilo zavoda za blagovne rezerve, da po odločitvi JAZMP omenjene maske niso skladne z zakonom o medicinskih pripomočkih in zato niso primerne za uporabo v zdravstvu, so prejeli 30. aprila.

Nato so v Državnem logističnem centru Roje takoj pregledali stanje zalog in ugotovili, da so bile vse zaščitne maske podjetja ART-PE že razdeljene. "O prejemnikih smo 6. maja obvestili ministrstvo za zdravje in njihovega koordinatorja, ki je nato stopil v stik z upravičenci. Ti, ki so maske vrnili, in sicer skupaj 26.357, so dobili druge primerne maske," so pojasnili.

Te maske so sedaj v logističnem centru in jih bodo vrnili zavodu za blagovne rezerve, so na upravi pojasnili za STA.

Direktor podjetja ART-PE Damjan Zupan je sicer pred tednom dni dejal, da ni seznanjen z nobeno odločbo JAZMP glede pripomočkov, ki so jih uvozili za državo.

Na JAZMP pa ne želijo razkriti, kakšna neskladja so odkrili pri omenjenih maskah, saj da se zaradi novih okoliščin inšpekcijski postopek nadaljuje. "Ker postopek pri zavezancu ART-PE še ni zaključen, vam informacij o ugotovitvah nadzora še ne moremo posredovati," so zapisali. Za kakšne nove okoliščine gre, niso pojasnili.

Z nadzorom nad maskami je imel veliko dela tudi tržni inšpektorat. V njegovi pristojnosti je namreč nadzor nad zaščitnimi maskami, ki niso namenjene za uporabo v zdravstvenih ustanovah. Inšpektorat je med 13. marcem in 12. junijem na podlagi obvestil carinikov opravil 69 inšpekcijskih nadzorov. Izdali so 17 upravnih odločb uvoznikom, v katerih so jim prepovedali dostopnost na trgu. Na vprašanje, za katera podjetja gre, pa niso odgovorili.