Kot so sporočili iz vlade, so pri določitvi števila sprejetih otrok izhajali predvsem iz posebnih potreb mladoletnikov brez spremstva. To so možnosti zagotovitve ustreznih sprejemnih pogojev, primernih za nastanitev te najbolj ranljive kategorije prosilcev za mednarodno zaščito, njihove oskrbe, vključno s kadrovskimi zmožnostmi, pa tudi izvedbe postopka mednarodne zaščite, zmožnosti za nadaljnjo integracijo in zagotavljanja možnosti za njihov ustrezen razvoj v novem okolju.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo pomagalo vladnemu uradu za oskrbo in integracijo migrantov, da se za otroke zagotovijo ustrezna nastanitev, oskrba in obravnava v drugi ustrezni ustanovi izven azilnega doma ali na drug primeren način.

Ministrstvo bo zagotovilo tudi ustrezne strokovne delavce in sodelavce. Za stroške v zvezi s tem pa bodo ministrstvu zagotovili dodatna finančna sredstva v višini 122.400 evrov.

Vlada je sprejela odločitev, potem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v začetku marca posebej zavzela za zaščito mladoletnikov brez spremstva na grških otokih. Evropska komisija je nato pozvala k premestitvi 1600 mladoletnikov brez spremstva v druge države članice EU.

Sodelovanje pri projektu premestitve mladoletnikov brez spremstva iz Grčije so do sedaj potrdili v Belgiji, Bolgariji, Franciji, na Hrvaškem, Finskem, v Nemčiji, na Irskem, Portugalskem, v Luksemburgu, Litvi in Švici, so še sporočili iz vlade.