Danes bi se moralo nadaljevati sojenje nekdanji direktorici ljubljanskega stanovanjskega sklada Jožki Hegler in nekdanjemu direktorju družbe AM S.P.C. Andreju Oblaku, vendar je bil narok prekinjen. Oblakov odvetnik Benjamin Peternelj je predlagal izločitev sodnika Srečka Škerbca. O Peterneljevi zahtevi bo zdaj odločil predsednik okrožnega sodišča Marjan Pogačnik.

Peternelj je pobudo za zamenjavo sodnika utemeljil z obstojem okoliščin, ki naj bi vzbujale vtis o njegovi nepristranskosti. Škerbec je namreč zaradi zlorabe položaja in pranja denarja Oblaku sodil tudi v kazenskem postopku proti četverici nekdanjih vodilnih iz skupine Hypo. Omenjeni sodnik je kot predsednik sodnega senata v začetku letošnjega januarja obdolžene spoznal za krive in Oblaku dosodil najvišjo kazen. Sodni senat ga je obsodil na kar osem leta zapora, denarno kazen v višini 37.000 evrov in vračilo okoli treh milijonov evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Peternelj je omenil, da je v tem drugem kazenskem postopku obramba kar 14-krat neuspešno predlagala izločitev Škerbca iz sodnega senata, ker naj bi slednji od praktično prvega dne dajal vtis, da bo obdolžene obsodil. »V 160 obravnavah v skoraj petih letih se je ustvarilo preveliko nezaupanje obrambe do sodnika,« je dejal Peternelj, ki želi, da njegovi stranki sodi sodnik, ki o Oblaku ni zavzel stališča v nobenem drugem postopku.

Sporna svetovalna pogodba

Tožilstvo Oblaku očita, da je leta 2006 Heglerjevo, ki je bila takrat direktorica Javnega stanovanjskega sklada, napeljal k nezakonitemu podpisu svetovalne in posredniške pogodbe z liechtensteinsko družbo Sebua v višini slabih 650.000 evrov. Sebua naj bi namreč v imenu stanovanjskega sklada posredovala, da bi družba AM S.P.C., ki jo je vodil Oblak, skladu prodala približno 300 stanovanj v takrat še nezgrajeni stanovanjski soseski Celovški dvori. Tožilstvo meni, da je bila svetovalna pogodba nepotrebna, ker sta se Heglerjeva in Oblak o prodaji stanovanj že pogovarjala, in da je Heglerjeva ob podpisu pogodbe s Sebuo vedela, da družba svetovanja oziroma posredovanja ne bo opravila.

Tako Heglerjeva kot Oblak trdita, da nista kriva. Oblak je v svojem zagovoru dejal, da je družbo AM S.P.C. zastopal skupaj s še enim direktorjem in da se je o poslih družbe odločalo na višjih ravneh v Avstriji v družbi Hypo Alpe Adria Consultants. Heglerjeva pa je pojasnila, da posredniški pogodbi ni posvečala velike pozornosti, saj si je želela čimprejšnjega podpisa predpogodbe za nakup 300 stanovanj v Celovških dvorih.