V zadnjih dneh so bili v Kranju na terenu predstavniki mestne občine, civilne zaščite, krajevnih skupnosti, medobčinski inšpektorji in redarji, pridružili so se jim celo jamarji in potapljači. Popisovali so lokacije v občini, kjer so se nabrale večje količine odpadkov. Po prvih ugotovitvah je kranjsko urbano in naravno okolje onesnaženo predvsem z drobnimi odpadki.

Na terenu ostanki neurij

Ekipe, ki so se odpravile na teren, so, kot poudarjajo na občini, upoštevale varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije. Popis tako imenovanih črnih točk so izvedle v manjših skupinah. Odpravile so se na lokacije, na katere so občani opozorili mestno občino, medobčinski inšpektorat, Komunalo Kranj ali krajevno skupnost. Člani ekip so v tabele zapisovali vrsto in količino odpadkov, stanje fotografirali in lokacijo vrisali v zemljevid. Pregledali so urbana naselja kranjske mestne občine, še zlasti robove naselij, prečesali so Stražišče, Pševo, Javornik, Čepulje, Planico, Lavtarski vrh, Bitnje, Gorenjo Savo, Rakovico, Besnico, Nemilje, Podblico, Njivice… Potapljači so pregledali območje med Zarico in Trbojskim jezerom, jamarji kanjon Kokre pod gostilno Arvaj, vodniki psov del Struževega in Okroglega, radioamaterji in enote prve pomoči območje Udin boršta…

»Človek ni vesel, ko naleti na kupe odpadkov sredi lepe narave, ekološki otoki pa so nedaleč stran,« je ob pregledovanju terena na območju Bobovka opozoril kranjski župan Matjaž Rakovec. Občane je pozval, naj odpadkov ne puščajo v okolju, ampak jih odnesejo s seboj in pravilno odložijo v ustrezne zabojnike, na ekološke otoke ali jih odpeljejo v zbirne centre, če gre za večje kose. Na terenu so sicer skupine opazile predvsem drobne odpadke – od odvržene zaščitne opreme do najrazličnejše embalaže, papirčkov. Prav drobni odpadki so po oceni delavcev na terenu še ostanek neurij oziroma močnega vetra, ki je po Kranju in okolici zgodaj spomladi povzročal številne preglavice in ne le lomil drevesa, pač pa tudi raznašal odpadke daleč naokoli. Opazili pa so tudi nekaj divjih odlagališč z najrazličnejšimi odpadki, tudi kosovnimi in gradbenimi.

Kmalu bodo objavili digitalni kataster črnih točk

Evidentiranje, ki se je ta teden zaključilo, bo pripomoglo k oblikovanju digitalnega katastra črnih točk z vsemi podrobnostmi o vrsti in količini odpadkov ter s priporočilom, kakšna oprema bo potrebna za odstranitev. Ta bo v veliko pomoč pri čistilnih akcijah, ki jih načrtujejo v Kranju. Namesto ene je Rakovec napovedal kar dve: »Prva bi bila smiselna takoj, ko se bo situacija z epidemijo umirila. Drugo, veliko in tradicionalno, ki v Kranju poteka pod okriljem kranjskih tabornikov, pa bi lahko izvedli jeseni.«

Kot je znano, bi morala biti tradicionalna kranjska čistilna akcija že marca, a so jo »odnesli« omejitveni ukrepi. Zato je vodja čistilne akcije Očistimo Kranj – Kran' ni več usran 2020 Klemen Markelj vesel predloga o dveh akcijah in že kuje načrte za izvedbo: »V prvi akciji bi poskrbeli za odvoz odpadkov z najbolj kritičnih točk in lepši videz sosesk, jeseni pa bi v čiščenje vključili tudi šole. Načrtujemo, da bi hkrati s tem v šole uvedli zanimive vsebine, s katerimi bomo otroke ozaveščali o pomenu čistega okolja in posledicah nepravilnega odlaganja odpadkov v naravi.«

Medtem pa lahko občani še vedno svoja morebitna opažanja, povezana z odpadki, oziroma morebitne novoodkrite točke sporočijo občini, ki jih bo vnesla v digitalni kataster in objavila na svoji spletni strani, zagotavljajo v kabinetu župana.