Po uspešnem poslovanju v preteklem letu, ko so sicer zabeležili rahel padec prodaje zaradi upada naročil v glavni panogi, so se razmere v podjetju zaradi koronavirusa aprila močno spremenile. »Naročila za avtomobilsko industrijo pa tudi za mnoge druge panoge so se precej zmanjšala,« pojasni Uroš Štuklek, direktor družinskega podjetja, ki je bilo lani razglašeno za gazelo savinjsko-zasavske regije. »Marca smo delali še razmeroma normalno. V dogovoru s kupci smo proizvodnjo pospešili, ker nismo vedeli, kako bo z logistiko in transportnimi potmi zaradi zaprtja mej. Nekaterim smo tako že marca pošiljali izdelke, naročene za april, in jim za te izredne dobave podaljšali rok plačila. To se pozna pri aprilski realizaciji, ki bo zato bistveno nižja od načrtovane. Napovedi za maj pa so še slabše, saj bo realizacija po pričakovanjih manj kot 40-odstotna.«

Ključni kupci iz avtomobilske panoge zaustavili proizvodnjo

Ključni Dafrini kupci iz avtomobilske industrije še vedno niso zagnali proizvodnje. Realno je pričakovati, da bodo to storili po prvomajskih praznikih, pove Štuklek. Nato bo trajalo še vsaj teden ali dva, da bodo prilagodili plane. Prve informacije o nadaljnjih dobavah zato pričakujejo šele sredi maja. »Del zaposlenih smo poslali na čakanje, drugi pa ob temeljitih zaščitnih ukrepih delajo izdelke na zalogo, vendar le tiste, za katere imamo material in za katere smo prepričani, da jih bomo prodali. To so recimo strateški avtomobilski projekti, ki bodo potekali naprej, pa niso tako visoko materialno ovrednoteni, ker je v njihovo ceno zajeto predvsem naše delo. Z materialom na srečo nimamo težav, ker dobavne in logistične poti iz Nemčije, Švice in Španije, od koder jih večinoma uvažamo, delujejo normalno.«

V podjetju letos pričakujejo upad povpraševanja tudi zaradi motenj v nabavnih verigah. Dogaja se že, da ni dobav komponent s kitajskega trga, kar lahko popolnoma ustavi nekatere projekte. Če Dafrini kupci zaradi nedobavljenih komponent iz bolj ogroženih trgov ne bodo mogli delati, tudi komponent, ki jih dobavlja podjetje, ne bodo potrebovali. Tako lahko kratkoročno, po črnem scenariju zaradi motenj v nabavnih verigah, pride še do dodatnih padcev realizacije. Srednjeročno pa bodo morebiti ravno reorganizacije nabavnih verig in usmeritev nabav na regionalne trge prispevale k ponovni rasti naročil. To je iz nekaterih zadnjih povpraševanj in razgovorov s partnerji že mogoče slutiti.

Ohraniti visoko likvidnost in ekipo

Podjetje Dafra zaradi vseh negotovosti, povezanih z avtomobilsko industrijo, širi svojo dejavnost na druga področja. Že lani so pridobili prve posle v segmentu akumulatorskih baterij za velikega nemškega kupca. Letos uspešno nadaljujejo s pridobivanjem poslov na področju elektroindustrije, vendar bodo rezultati teh novih sodelovanj vidni šele v prihodnjih letih. Glavna usmeritev podjetja v tem trenutku je premostitev prehodnega obdobja: sovpad padca v avtomobilski industriji in koronavirusa, ki krizo še poglablja. V prvi vrsti si prizadevajo ohraniti zadostno likvidnost. Vse nenujne, tudi manjše investicije, so zaustavili. Padec naročil v kriznih mesecih se bo vsekakor odrazil v negativnem drugem četrtletju.

Velika prednost je, da imajo v podjetju univerzalne stroje, na katerih lahko z menjavo orodij izdelujejo različne izdelke ter se z minimalnimi stroški prilagodijo spremenjenemu povpraševanju. Vse napore vlagajo v pravilno razporeditev resursov, da jim ne bi bilo treba odpuščati, saj so oblikovali odlično ekipo nekaj več kot 40 zaposlenih. Napovedi prihodnjih projektov kažejo, da bodo imeli v srednjeročnem obdobju dovolj dela, premostiti je treba le vmesno obdobje, za katerega upajo, da ne bo predolgo. Spodbude in ukrepi države za pomoč gospodarstvu žalski gazeli vsekakor olajšujejo premostitev in sledenje zastavljenim ciljem.