Revizijsko poročilo je za kampanjo SDS in SLS, ki sta na lanskih evropskih volitvah nastopili s skupno listo, navajalo, da je SDS od dveh podjetij in ene lokalne skupnosti prejela za 198,72 evra izrednih popustov in brezplačnih storitev, ki bi jih morala v celoti nakazati v humanitarne namene.

SDS je v humanitarne namene nakazala samo 162,3 evra, potem ko je računsko sodišče zahtevalo odzivno poročilo, je morala nakazati še 36,42 evra. To je stranka naredila, zaradi česar so revizorji odzivno poročilo označili kot zadovoljivo.

Zakon namreč določa, da lokalne skupnosti in pravne osebe ne smejo financirati volilne kampanje ter da mora organizator volilne kampanje prispevke, ki so mu dani v nasprotju z zakonom, tako pridobljen prispevek v 30 dneh nakazati v humanitarne namene.

Strankam NSi, LMŠ, SAB, Levica in SD je bilo v reviziji izrečeno pozitivno mnenje tako o pravilnosti poročanja kot poslovanja. Pri Zelenih Slovenije je bilo izdano mnenje s pridržkom, tako glede pravilnosti poročanja kot poslovanja. Mnenje s pridržkom o pravilnosti poročanja je prejel tudi DeSUS, mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja pa SNS.