V Sloveniji je prek klubov v Zvezo radioamaterjev prostovoljno vključenih okoli 1100 članov, ocenjujejo pa, da je pri nas trenutno aktivnih okoli tri tisoč radioamaterjev. Pri tem ima vsak svojo najljubšo dejavnost ali radioamatersko strast, saj je načinov radioamaterskega udejstvovanja zares veliko.

»Poznamo tekmovanja v vzpostavitvi čim večjega števila zvez v predpisanem času, vzpostavitev zvez prek radijskih repetitorjev, prek odboja signala od lune, meteoritov, komuniciranja na radioamaterskih frekvencah v mnogih načinih, komunikacije prek satelitov. Posebno področje je lov na radijske lisice - ARG, amatersko radijsko goniometriranje, kar je iskanje skritih radijskih oddajnikov, postavljenih na terenu. V tej disciplini smo Slovenci zelo uspešni tudi svetovnem merilu. Z našimi klubi z lovom na radijske lisice pogosto organiziramo poletne tabore za otroke in mladino, s čimer želimo za radioamaterstvo navdušiti mlajše generacije,« pojasnjuje Bojan Majhenič.

Za tehniko - na češnjo!

Sam je član mariborskega radiokluba, najstarejšega radiokluba v Sloveniji, od julija 1967. »Že ko sem hodil v osnovno šolo, me je zanimala elektrotehnika, mogoče zato, ker je bil elektrotehnik tudi moj oče. Nekoč sem za rojstni dan dobil sestavljanko Mehanotehnike za različne električne eksperimente, ki so se napajali z baterijo. Verjetno je bil to virus, ki me je okužil za vse življenje,« se pošali Bojan Majhenič.

»V tistih časih je Zveza za tehniško kulturo izdajala revijo TIM, ki si jo lahko naročil pri pouku tehnike. V njej so bili objavljeni preprosti članki s področja elektronike in daljinskega vodenja modelov. Tako se je začelo – bilo je okoli leta 1965. Takrat si pri nas nekatere stvari le z veliko težavo našel v trgovinah, recimo v bivšem Radiocentru in Iskri na mariborski Partizanski cesti, pa še denarja nisem imel. Imeli pa smo doma veliko češnjo. V začetku junija, ko so češnje dozorele, sem zjutraj, še pred šolskih poukom, splezal na drevo in jih nabral, moja oma jih je tudi nabirala, nato pa jih je celo dopoldne prodajala med tezenskimi bloki. Tako sem prišel do svojega prvega denarja in seveda sem ga porabil za svoje prve elektronske komponente.«

Bojan Majhenič doda, da je »bilo nekako normalno«, da se je po osnovni šoli vpisal na Srednjo elektrotehniško šolo. V klubu je opravil radioamaterski izpit in pridobil svoj osebni pozivni znak YU3UBQ. »S tem znakom in z doma zgrajeno UKV postajo sem napravil svojo prvo zvezo in to s Tonijem YU3CG. Ko mi je ta projekt uspel, je bilo vse ostalo le vprašanje časa.«

ARON: ko vse drugo odpove

Pravi, da je prek radijske komunikacije spoznal veliko radioamaterjev doma in v tujini. In se lotil izzivov, ki so bili mnogokrat pomembni dosežki za svoj čas. S prijateljem Zorkom Kraljem, recimo, sta se že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja lotila projekta brezžičnega prenosa slike. »Fotografijo, kako mojo sliko iz Maribora sprejemajo v Avstriji, še zmeraj hranim,« pravi. Ves ta čas ga navdušuje tudi delo prek satelitov.

»Po dolgem času je v geostacionarni orbiti danes možno delati prek satelita QO-100. Izstrelili so ga konec leta 2018, v uporabi za nas radioamaterje pa je od februarja 2019. Transponder tega satelita pokriva eno tretjino zemeljske površine, nahaja se nad Afriko. S posebno radioamatersko opremo omogoča govorno, telegrafijsko in digitalno komuniciranje. Prav tako je možen prenos več televizijskih digitalnih kanalov. Najsodobnejša tehnologija omogoča 24-urno komunikacijo od Paragvaja, Brazilije, celotne Evrope pa tja do Tajske,« pojasnjuje Bojan Majhenič.

Prav v času, kakršen je danes, ko so zaradi pandemije nastopile izredne razmere, so radioamaterske komunikacije še posebej dobrodošle. »Radioamaterji že po svojem kodeksu obnašanja na radijskih valovih prostovoljno delujemo v vseh primerih, ko normalna komunikacijska oprema iz kakršnih koli razlogov odpove.«

Na območju Slovenije tako delujejo posebne regijske ekipe ARON (Amatersko radijsko omrežje v nevarnosti), ki so s posebno pogodbo vključene v civilno zaščito Slovenije. »Mesečno izvajamo vaje teh ekip, da smo lahko v vsakem trenutku v pomoč. V preteklem letu smo imeli nenapovedano ARON vajo v mesecu novembru. Lahko se pohvalimo, da smo v rekordnem času ene ure - od aktiviranja prek številke 112 - vzpostavili komunikacijsko povezavo po celotni Sloveniji. Slovenski radioamaterji smo s svojimi sredstvi pomagali vzpostavljati komunikacijo tudi pri zadnjem žledu, ki je onesposobil ogromno električne in komunikacijske infrastrukture …«

»Danes so tehnika, material, pa tudi informacije vsem dostopne relativno enostavno. Stvari so se na našem področju izjemno pocenile, predvsem že izdelani elektronski sklopi, ki jih lahko kupiš prek svetovnega spleta. Rabiš samo ideje, znanje in izkušnje, pa lahko uresničiš stvari, o katerih smo včasih lahko le sanjali,« v svet radioamaterstva vabi Bojan Majhenič.