V zadevi U-I-37/16 je zakoniti zastopnik mladoletnih pobudnikov dr. Jurij Toplak res prosil za prikritje identitete svojih treh mladoletnih otrok, vendar je v dopolnilni vlogi z dne 10. septembra 2018, še preden je ustavno sodišče o tem odločilo, predlog za prikritje identitete umaknil. Ustavno sodišče o prikritju identitete zato sploh ni odločalo, ker ni bilo (več) predloga. O tem, da je na njegovi strani prišlo do pomote, je tudi že obvestil ustavno sodišče. Očitki o neutemeljenem ali celo arbitrarnem odločanju ustavnega sodišča so zato neutemeljeni.

Dr. Sebastian Nerad, generalni sekretar ustavnega sodišča