Pri Triglavu so za letos načrtovali dobiček pred obdavčitvijo v višini med 95 in 105 milijonov evrov, zdaj pa so se razmere zaradi pandemije in stanja na mednarodnih finančnih trgih spremenile. Po novih izračunih naj bi bil dobiček za 10 do 25 odstotkov nižji.

Obseg zbranih premij, ki naj bi se po načrtih iz konca lanskega leta gibal okoli 1,2 milijarde evrov, pa bo nižji za tri do pet odstotkov.

Te izračune so naredili na osnovi napovedi o zmanjšanju obsega BDP ter ob različnih scenarijih predvidenega trajanja zastoja aktivnosti gospodarstva in hitrosti okrevanja po sprostitvi omejitev. Razmere naj bi se postopno umirile do konca leta 2020, pričakujejo.

Napovedano poslabšanje gospodarskih razmer ter zastoj aktivnosti v proizvodnem in storitvenem sektorju v Sloveniji in regiji bodo vplivali na zavarovalno-tehnični del poslovanja skupine. Tu je pričakovati učinek predvsem na obračunano zavarovalno premijo in škodni rezultat premoženjskih zavarovanj.

Predvsem zaradi manjše prodaje novih vozil se bo zelo verjetno znižal obseg premij avtomobilskih zavarovanj, zaradi manjše gospodarske aktivnosti pričakujejo tudi znižanje premije življenjskih zavarovanj ter premije ožjih premoženjskih, kreditnih in zavarovanj splošne odgovornosti. Prav tako bodo predvidoma sklenili manj turističnih zavarovanj.

Hkrati pa bo skupina Triglav zaradi zmanjšane gospodarske aktivnosti in omejitev gibanja imela manj odhodkov za škode nekaterih zavarovalnih vrst.

Šoki na finančnih trgih, predvsem spremembe kreditnih pribitkov državnih in podjetniških obveznic, vplivajo tako na donos iz naložb kakor tudi na tržno vrednost sredstev in obveznosti skupine Triglav ter s tem na višino količnika kapitalske ustreznosti. Znižanje tržne vrednosti in s tem višine finančnih sredstev v upravljanju se odraža tudi v nižjih prihodkih od upravljanja sredstev strank, so dodali.

V skupini ob tem ocenjujejo, da je njen zavarovalni in naložbeni portfelj dovolj odporen in kapitalski položaj ustrezen, da se lahko uspešno soočajo s povečanimi tveganji, ki izhajajo iz razmer pandemije covida-19.

Vplive spremenjenih in zahtevnih okoliščin na letošnje poslovanje bodo sicer z večjo mero zanesljivosti lahk ocenili šele ob polletju. Takrat bodo po potrebi tudi revidirali načrt poslovanja za leto 2020.