Novi zdravstveni dom v Luciji, velik 2600 kvadratnih metrov, bo skoraj ničenergijski. Gradili ga bodo v dveh fazah: prva, začeli so že aprila lani, obsega novogradnjo na zahodnem delu ob Solinarski cesti, ob obstoječi lekarni, druga pa nadomestno gradnjo na območju sedanjega zdravstvenega doma. Obe fazi bo združeval nov glavni vhod, vzdolžni atrij pa bo objekt ločil na zahodno novo krilo in vzhodni nadomestni krili objekta. Druga gradbena faza bo končana predvidoma junija, že julija naj bi sledila tudi uradno odprtje in selitev v nove prostore.

Nadejajo se krajših čakalnih vrst

Novi zdravstveni dom bo za 700 kvadratnih metrov večji od obstoječega, poleg njega bo več kot sto dodatnih parkirnih prostorov. Ob tem je treba omeniti, da bodo parkirni prostori stali na območju Sončnega parka. Vendar bodo parkirišča zavzela le 15 odstotkov obstoječega Sončnega parka, prav teh 15 odstotkov pa je tistih, ki bodo znatno omilila parkirno stisko prebivalcev Lucije. Projekt funkcionalno in smiselno povezuje posamezna delovna področja zdravstvenega doma, celota pa je povezana tudi z zunanjim dostopom in ureditvijo objekta.

Zdravstveni dom v Luciji bo z zagotovitvijo dodatnih štirih ambulant, treh referenčnih ambulant, nove ambulante medicine dela, prometa in športa ter z izboljšano urgenco prispeval k zmanjševanju čakalnih vrst. Poleg visokih energetskih in okoljskih standardov bo dom na povečani površini prispeval k promociji zdravja, saj bo v njegovem sklopu sodoben center za krepitev zdravja s predavalnico, telovadnico in fizioterapijo. Notranji zeleni atriji bodo zagotovili neposredno osvetlitev in prezračevanje delovnih prostorov ter visok delež neposredne osvetlitve čakalnic.

Vrednost investicije je ocenjena na 4.260.000 evrov brez DDV. Projekt, ki ga bo izvedlo podjetje Lumar, bo občina Piran sofinancirala s sodelovanjem SID banke. Ta je v okviru razvojno-spodbujevalnega programa za financiranje občin odobrila občini Piran dolgoročno posojilo v znesku dobre štiri milijone evrov. Od celotne vrednosti projekta bo SID banka zagotovila približno 78 odstotkov sredstev. Za projekt je namenjenih tudi skoraj milijon evrov nepovratnih sredstev, ki jih bo občina pridobila iz dveh javnih razpisov (ministrstvo za zdravje in Eko sklad). vl