Ukrep, s katerim je vlada po zadnjem marčevskem koncu tedna gibanje državljanom omejila na občino, kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, je številne spodbudil k temu, da so si zdaj tudi uradno uredili začasno prebivališče.

Na upravni enoti (UP) Jesenice so tako med 30. marcem in 3. aprilom prejeli 335 vlog za prijavo začasnega prebivališča. Kot je pojasnila načelnica jeseniške upravne enote Alenka Burnik, evidence o tem, v kateri občini so državljani prijavili začasno prebivališče, ne vodijo. »Kljub temu pa smo opazili, da je več kot polovica (po naši oceni približno 70 odstotkov prijav) za območje občine Kranjska Gora.«

Podobno je bilo tudi na UP Radovljica, kjer so v prvih dneh po sprejetju vladnega ukrepa o omejitvi gibanja prejeli skupno 199 vlog. Največ vlog, 65, se je nanašalo na ureditev začasnega prebivališča na območju občine Bohinj, 56 vlog so prejeli za prijavo začasnega prebivališča v občini Radovljica, 44 vlog pa za prijavo začasnega prebivališča v občini Bled.

Uradnih podatkov, zakaj so si državljani zdaj uredili začasno prebivališče, na upravnih enotah nimajo. »V skladu z zakonom o prijavi prebivališča na vlogi za prijavo ni treba navesti vzroka selitve, zato v teh postopkih ne moremo preverjati, zakaj osebe prijavljajo začasno prebivališče,« je zapisala Alenka Burnik.

Spomnimo, da so se v vladi za strožjo omejitev gibanja odločili pred slabima dvema tednoma, ko so nekateri župani – med bolj nezadovoljnimi so bili predvsem prvi možje turističnih občin na Obali in na Gorenjskem – opozorili, da so nekateri sončno vreme izkoristili za obisk priljubljenih izletniških točk. Vlada jim je prisluhnila in že naslednji dan gibanje državljanov, z nekaterimi izjemami, omejila na občino začasnega ali stalnega prebivališča. žir