Vlada je v ponedeljek sprejela ukrepe, ki med drugim dodatno omejujejo gibanje državljanov in nalagajo obvezno redno razkuževanje površin v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb.

Eržen, sicer epidemiolog, ki ga je na mesto vršilca dolžnosti svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) imenoval v času nove vlade, je v pogovoru izpostavil, da vlada pri presojanju teh ukrepov NIJZ ni prosila za mnenje. »Šlo je očitno za presojo, da ljudje do zdaj veljavnih ukrepov niso v zadostni meri upoštevali. Mi pri tem nismo sodelovali. Prepričan sem, da so bili že prejšnji ukrepi povsem zadostni,« je ocenil.

Določilo o razkuževanju hodnikov in stopnišč v večstanovanjskih stavbah se mu ne zdi primerno. »To se mi zdi izjemno težko izvedljivo. Veliko bolj primerno se mi zdi ljudi opozoriti, naj se površin, ki jih pogosto prijemajo drugi ljudje, čim manj dotikajo z golimi rokami in si pogosto umivajo roke. Kamor koli gremo, se nečesa dotikamo. Kaže se že težava s pomanjkanjem razkužil pri upraviteljih in pomanjkanjem ljudi, ki bodo to delo lahko opravljali,« je opozoril.

Po Erženovih besedah se je treba zavedati, da je po razkuženju površina prvih pet minut res čista, a takoj, ko se je bo nekdo dotaknil z golo roko, bo spet potencialno kužna. »Upam, da bodo ta ukrep, potem ko bodo pretehtali vse argumente, odpravili,« je dejal.