Posli so ustrezali načelom vestnosti, gospodarnosti in verodostojnosti. Družba Mercator ni bila prikrajšana oziroma kakorkoli oškodovana, je v poročilu, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, zapisala uprava.

Mercator je prav tako sledil zavezam, ki izhajajo iz pogodbe o izvedbi finančnega prestrukturiranja Mercatorja ter pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe Poslovni sistem Mercator.

Posle je preveril izredni član uprave Mercatorja Gregor Planteu, ki je bil v upravo največjega trgovskega podjetja v državi imenovan na podlagi zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo (t. i. lex Mercator).