Evropa se hitro stara, leta 2050 bo že 150 milijonov ljudi v Evropski uniji (EU) starejših od 65 let, torej tretjina prebivalstva – to je občutno več kot danes, ko jih je 101 milijon. Zato bo za vzdržnost javnih pokojninskih in zdravstvenih sistemov tako v vsej EU kot tudi v Sloveniji pomembno, da so starejši čim dlje delovno aktivni v različnih oblikah. Dovolj zgovoren je tudi podatek zadnjega poročila evropske komisije o staranju, da je približno tretjina starejših zaposlenih, ki je nadaljevala delo kljub prejemanju pokojnine, to storila zaradi nefinančnih razlogov.

Tudi uporaba 360-stopinjske povratne informacije

Unior, kjer je zaposlenih okoli 1800 ljudi, je posebno priznanje natečaja SPP – Z leti še vedno zavzeti prejel v kategoriji velikih družb. V podjetju veliko pozornosti namenjajo uravnoteženi skrbi za osebno rast starejših. »To pomeni vsakoletno preverjanje zadovoljstva in razvoja zaposlenih, kar omogočamo z merjenjem organizacijske klime, uporabo 360-stopinjske povratne informacije ter izdelavo letnih planov usposabljanj. Tudi vsi vodje so – ne glede na starost – vključeni v poslovno šolo, kjer skrbimo za njihov strokovni in osebni razvoj,« nam je odgovorila Vanja Blagotinšek, strokovna sodelavka za razvoj kadrov v zreškem Uniorju, ki je tudi največji zaposlovalec v regiji. Izpostavila je njihov projekt 100 dni zdravja. V sklopu 100-letnice, ki so jo praznovali lani, so od dneva žena do kovaškega piknika, torej do sredine junija, teden obarvali z aktivnostmi z različnih področij promocije zdravja. »V podjetju Unior imamo z zaposlovanjem starejših dobre izkušnje, imamo zelo pozitiven odziv tako vodij kot zaposlenih,« je še dodala Blagotinškova.

Človek kot vir konkurenčnosti

»Vedno ponavljam bistveno, da je za nas človek vir konkurenčne prednosti. Uspešnost podjetja je odvisna od smotrnega usklajevanja in razvijanja kadrovskih virov podjetja, ki lahko ob neprestani skrbi za ohranjanje zdravja in dobrega počutja sledi načrtovanim ciljem podjetja,« je prepričan Igor Pavel, direktor invalidskega podjetja Dobrovita, ki pravi, da mu je pojem uravnoteženosti pisan na kožo. Dobrovita ima zaposlenih 123 ljudi, od tega je kar 74 zaposlenih starejših od 45 let, ki predstavljajo kar 61 odstotkov zaposlenih v podjetju. Povprečna starost zaposlenega je bila pred šestimi leti 40 let, medtem ko je bila lani že 46,6 leta. Podjetje Dobrovita je prejemnik posebnega priznanja v kategoriji srednje velikih podjetij, ponuja pa večinoma storitve čiščenja in urejanja okolice. »Izvajamo različne konkretne ukrepe za učinkovito upravljanje starejših. Individualni in timski coachingi potekajo na mesečni bazi in udeleženim omogočajo učinkovitejše učenje in razvoj. Veliko časa in finančnih sredstev namenjamo izobraževanju mentorjev. Izpostavil bi še druge pomembne ukrepe, kot sta izvajanje letnih razgovorov in na primer oblikovanje timov, ki jih sestavljajo člani različnih generacij. Ob timskem delu se člani dobro spoznajo, zbližajo, kar je dobro izhodišče za premoščanje raznih stereotipnih prepričanj o pripadnikih drugih generacij,« je pojasnil Pavel.

Poudarek na timskem delu

Družinsko podjetje Labena, ki razvija in ponuja celostne rešitve v laboratorijski in procesni analitiki, je pred 26 leti ustanovila Irena Lemut Čeh. Družba je prejemnica posebnega priznanja natečaja SPP – Z leti še vedno zavzeti, in sicer v kategoriji malih podjetij. Natečaj je letos potekal že tretjič in se izvaja v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom RS v okviru njihovega projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI.

V celotni skupini Labena, torej v Sloveniji in drugih državah Balkana, je zaposlenih okoli 80 ljudi, 95 odstotkov pa jih ima končano sedmo stopnjo izobrazbe ali več. »Poudarjamo timski način delovanja. Spoštovanje preteklih izkušenj naših starejših in posluh za predloge sta naša stalnica. Vsekakor je treba ugotoviti, na katerem področju se posameznik najbolje znajde, in izkoristiti to za nadaljnji razvoj njegovih potencialov in podjetja. Konkretno najbolje uresničijo svoje potenciale pri stikih z javnostjo, z vsemi izkušnjami in znanjem, ki ga že imajo,« je na vprašanje, kako lahko starejši zaposleni pri njih uresničijo svoje potenciale, odgovorila Irena Lemut Čeh.

Seveda so se v vseh treh podjetjih prilagodili trenutnim razmeram zaradi epidemije, saj kot pravijo, gre za zdravje vseh nas. Prilagodili so proizvodnjo, veliko zaposlenih pa dela od doma.