Po dobrem tednu od vzpostavitve sistema pomoči oskrbe s hrano najbolj rizičnim posameznikom in nujnega varstva otrok v Kranju, ki temelji na prostovoljnem delu, se je ta dobro prijel. Do 13. ure včeraj se je javilo že 127 prostovoljcev, ki so pripravljeni pomagati. Vendar da bi v Mestni občini Kranj že vnaprej preprečili morebitne zlorabe, zlasti tiste s ciljem materialnega okoriščanja, so uvedli posebne identifikacijske kartice, s katerimi se bodo prostovoljci oskrbovancem izkazali kot uradne osebe.

Vsi prostovoljci, ki delajo v sistemu pomoči MO Kranj in civilni zaščiti MO Kranj, imajo tako po novem posebne izkaznice, ki dokazujejo, da imajo za svoje delo pooblastilo ene ali druge službe. »Na izkaznici je jasno napisano, da gre za prostovoljca, poleg sta žig in podpis poveljnika štaba CZ MOK Saša Govekarja, najpomembnejši del pa je navedena številka posameznega prostovoljca. To bodo prejemniki pomoči lahko preverili na brezplačni telefonski številki 080 18 85 in se prepričali, ali gre za zaupanja vredno osebo, še preden ji bodo odprli vrata,« so zapisali v kabinetu kranjskega župana Matjaža Rakovca.

»Na tak način se bodo že vnaprej zavarovali pred morebitnimi prevaranti, ki utegnejo, kot se je žal že pogosto izkazalo v preteklosti, izredne razmere izkoristiti sebi v prid. Poleg tega bodo vsi prostovoljci prepoznavni tudi po posebnih rumenih jopičih, jasno označenih z napisom Mestna občina Kranj in Civilna zaščita. Ljudi pozivamo, naj bodo previdni in pozorni – prostovoljec, oblečen v rumeni jopič, pa naj se vedno izkaže tudi z identifikacijsko kartico,« so dodali v Kranju. pe