Nekdanji minister za kulturo Zoran Poznič je s 1. februarjem na položaj direktorice TMS imenoval dr. Barbaro Juršič. Na to se je pritožila dotedanja vršilka dolžnosti direktorice Natalija Polenec, ki je bila prepričana, da Juršičeva formalnih pogojev za direktorski položaj ne izpolnjuje, to naj bi dokazovali tudi mnenji sveta in strokovnega sveta zavoda. Zato naj bi razpise pogoje med prijavljenimi izpolnjevala le ona.

Začasno spet v. d.

Polenčeva je na upravnem sodišču sprožila upravni spor ter vložila predlog za zadržanje imenovanja Juršičeve do odločitve v tem sporu, upravno sodišče pa je njeni zahtevi ugodilo z odredbo o začasnem zadržanju uveljavitve odločbe ministrstva za kulturo. Tako se je 11. februarja Polenčeva vrnila v muzej in nadaljevala delo vršilke dolžnosti direktorice. A le do petka. Ministrstvo za kulturo in Barbara Juršič, ki jo zastopa odvetnik Dino Bauk, sta se namreč na sklep upravnega sodišča o začasnem zadržanju njenega imenovanja pritožila na vrhovno sodišče in bila uspešna. Vrhovni sodniki so sklep o začasnem zadržanju njenega imenovanja razveljavili in zadevo vrnili v ponovno odločanje upravnemu sodišču, s čimer je spet začel veljati sklep o imenovanju Barbare Juršič za direktorico. Ta je tako – zdaj že pod novim ministrom Vaskom Simonitijem – ponovno prevzela vodenje muzeja. »To pomeni, da z razveljavitvijo začasne odredbe odločba o imenovanju dr. Barbare Juršič za direktorico TMS od 17. marca ponovno pravno učinkuje,« pojasnjujejo na ministrstvu.

Barbara Juršič zdaj pravi, da se je ob odzivu javnosti, ki ga je bila deležna ob svojem (prvem) imenovanju, počutila diskreditirano, kajti ni »samo prevajalka« brez vodstvenih izkušenj, kot se jo je prikazovalo. »Zdaj sem ponovno prevzela posle in ne glede na vse bom delala naprej in dala vse od sebe. Glede na sedanje izredne razmere, ko je naš muzej za javnost zaprt, je ta trenutek prioriteta zdravje zaposlenih, opravljamo dejavnosti, ki se jih lahko izvaja z delom na domu.«

Tožba se nadaljuje

Prejšnja vršilka dolžnosti direktorice Natalija Polenec je seveda z odločitvijo vrhovnega sodišča nezadovoljna: »Na žalost je res prišlo do ponovne menjave. Glede na to, da se je ministrstvo za kulturo pritožilo na sklep upravnega sodišča, je bilo to tudi pričakovati. Novo odločitev upravnega sodišča, ki bo zadevo spet preučilo, bi težko napovedovala. Vendar pa sama odločitev upravnega sodišča ne bo spremenila dejstva, da sem vložila tožbo v upravnem sporu. Na izid bo treba počakati. Morda tudi več let.«

Kadrovanje v TMS in pritožba ministrstva za kulturo na vrhovno sodišče, ki je razveljavilo odločbo upravnega sodišča, so poteze prejšnjega ministra Pozniča »tik pred zdajci«. Ali zadnje imenovanje v muzeju novi minister za kulturo Vasko Simoniti vidi kot »politično« ali kot« strokovno«, bo tudi kmalu jasno.