Dogovor, da se DZ marca in aprila ne sestane na rednih sejah, so predstavniki poslanskih skupin po besedah predsednika DZ Igorja Zorčiča sklenili na nedavnem posvetu kolegija predsednika DZ. Dogovorili so se, da se glede na razmere v državi DZ pri delu omeji le na najnujnejše. »Izvedba rednih sej namreč zahteva vrsto opravil čez cel mesec, kar je v sedanjih razmerah, ko se delavce, tudi v DZ, napotuje, naj delajo od doma, izredno težko,« je dejal.

DZ se bo na izredni seji po današnjem dogovoru na kolegiju sestal že v sredo, ko bo po nujnem postopku obravnaval tri predloge zakonov, s katerimi želi vlada zajeziti širjenje novega koronavirusa oziroma ublažiti njegove posledice.

Država bo pomagala tudi delavcem, ki bodo v karanteni

Med drugim bo DZ obravnaval predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki ga je pripravila še prejšnja vlada. Po njem bo država delodajalcem priskočila na pomoč v primerih, ko zaradi slabega poslovnega položaja ne bodo mogli zagotavljati dela najmanj 30 odstotkom zaposlenim delavcem hkrati in jih bodo napotili na začasno čakanje na delo. Pomoč države je predvidena tudi v primerih, ko delavec dela ne bo mogel opravljati zaradi karantene.

V obeh primerih bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove za nadomestilo plače. Pri čakanju na delo bodo breme izplačila nadomestila plače v višini 60 odstotkov nosili delodajalci, preostalih 40 odstotkov pa država, pri karanteni pa bo za nadomestilo plače po zadnjem predlogu zakona poskrbela izključno država. Po besedah generalnega sekretarja vlade Boža Predaliča vlada ocenjuje, da bo z zakonom ohranila okoli 30.000 zaposlitev v podjetij, ki se zaradi koronavirusa srečujejo z zmanjšanjem obsega poslovanja.

S predlogom zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov, ki ga bo obravnaval DZ, želi vlada omiliti motnje in nestabilnosti, ki so na omenjenem trgu nastale pri prostem pretoku blaga in storitev zaradi epidemije koronavirusa.

Pivčeva bo lahko odredila višino cene posameznega izdelka

Po predlogu bo lahko ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec v soglasju z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom odredila omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi na ozemlje drugih držav članic EU ali v tretje države. Enako prepoved bo lahko izdala, ko gre za dajanje na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi na ozemlje Slovenije iz druge države članice EU ali uvoz iz tretje države. Omejila bo lahko tudi višino cene posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi.

Na izredni seji bo DZ odločal tudi o predlogu zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja koronavirusa. Predlog med drugim določa, da v času epidemije ne teče večina rokov v sodnih in upravnih zadevah, prekinejo se tudi postopki v zvezi s pozivom obsojenca na prestajanje kazni zapora. Direktor zavoda za prestajanje kazni zapora lahko po uradni dolžnosti, če je to potrebno zaradi preprečitve širjenja epidemije, za en mesec prekine prestajanje kazni zapora obsojencu, kadar ne obstajajo varnostni zadržki.

Kot zadnja točka na sredini izredni seji je predvidena potrditev mandata nadomestnim poslancem.