Ta prevzem bi financirali iz naslova okoljske dajatve.Za stabilizacijo razmer na področju odpadne embalaže ministrstvo predlaga, da stroške ravnanja s tisto odpadno embalažo, ki je od izvajalcev javne službe ne bodo prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, plačuje država iz proračuna. Vendar ne na račun davkoplačevalcev, temveč proizvajalcev, in sicer najdlje do spremembe sistema ravnanja z odpadno embalažo in njegove uskladitve z zahtevami pristojne evropske direktive.

Potrebna sredstva naj bi pridobili s plačilom okoljske dajatve in ne več s plačevanjem teh stroškov družbam za ravnanje z odpadno embalažo. Stroški so ocenjeni na 20 do 22 milijonov evrov letno, so zapisali na ministrstvu.Izvajalec javne službe bi izbral izvajalca obdelave z javnim razpisom, stroške ravnanja z odpadno embalažo pa bo plačala država iz proračuna.

V ta namen se bi sklepale tripartitne pogodbe med izvajalcem javne službe, izvajalcem obdelave in ministrstvom za okolje. Posebej bi bili obračunani stroški prevzemanja in prevoza odpadne embalaže ter stroški njene obdelave, pri tem pa bi moral izvajalec obdelave upoštevati tudi tržno vrednost odpadnih embalažnih materialov.Država bi v skladu s predlagano rešitvijo plačala stroške obdelave le do predpisane višine in na podlagi računov in dokazil, ki jih bo predložil izvajalec obdelave.