V letošnjem letu bo Občina Kamnik namenila približno milijon evrov za varstvo starejših občanov, med večjimi projekti, ki se izvajajo, pa omenijo Razdelilnico brezplačnih toplih obrokov. Tako je v prostorih Društva upokojencev Kamnik občanom z nizkimi dohodki vsak delovni dan na voljo brezplačen topel obrok, občani s težavami v duševnem zdravju pa lahko vsak delovni dan brezplačno obiščejo Dnevni center Štacjon, kjer jim je zagotovljena tudi vsa strokovna pomoč. »Občina več kot 500.000 evrov na leto namenja doplačilu stroškov domske oskrbe, ko si stanovalci sami ali njihovi zavezanci niso zmožni doplačevati storitve. Več kot 100.000 evrov na leto namenjamo plačilu storitve družinskih pomočnikov, ko ti na domu negujejo invalidno osebo,« so povedali in omenili tudi občasno pomoč starejšim občanom pri osnovnih življenjskih opravilih, ki jo v Kamniku izvaja Zavod Pristan.

Čakalna doba na dom nekaj mesecev do nekaj let

Čeprav si večina starost želi preživeti doma, pa je vedno več takšnih, ki na prosto posteljo v Domu starejših občanov Kamnik čakajo tudi več let. Kot je dejala Maja Gradišek, direktorica Doma starejših občanov Kamnik, imajo občani Kamnika in Komende prednost pri sprejemu, drugih občanov zaradi zasedenosti dom trenutno ne zmore sprejemati. Se pa po besedah Gradiškove dom sooča z veliko kadrovsko stisko. »Največje kadrovske težave so na področju zdravstveno-negovalne službe. Naši zaposleni z večletnimi delovnimi izkušnjami so zelo prizadevni, trudijo se po najboljših močeh, a so obremenjeni, utrujeni zaradi nevzdržnih razmer, pogosto imajo zdravstvene težave, veliko so bolniško odsotni,« odkrito prizna direktorica. Doda: »Dom ima ves čas razpisana prosta delovna mesta za vse poklice v zdravstveno-negovalni službi in sodeluje z Uradom za delo Kamnik, vendar je uspešnost razpisov zelo majhna.«

Glede širitve samega doma, ki bi morda povečala število stanovalcev – teh je trenutno 181 –, med Občino Kamnik in Domom starejših občanov Kamnik že potekajo uvodni pogovori glede priprave projektne dokumentacije. Predvsem se je pokazala potreba po širitvi doma zaradi zagotovitve ustrezne oblike oskrbe stanovalcev, ki imajo težave zaradi demence, in oskrbe v okviru dnevnega varstva. Kljub vsemu pa bo v primeru odločitve o njegovi širitvi sredstva za to morala zagotoviti država oziroma javni zavod sam.