Ko je Mestna občina Ljubljana v začetku leta objavila javni razpis za izbor izvajalca, ki bo zgradil Industrijsko cesto zahodno od naselja Zalog, je kazalo, da se bo dolgo obljubljen projekt letos vendarle začel izvajati na terenu. A nato se je izkazalo, da občina še nima vseh potrebnih zemljišč, postopek izbora izvajalca gradnje pa je nato brez vsakršnega pojasnila 10. februarja nepričakovano ustavila.

Nekaj dni pozneje pa je sodeč po objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) občina zaprosila za izvedbo predhodnega postopka za Ekonomsko-poslovno cono v Zalogu z Industrijsko cesto. Zaradi tega nas je zanimalo, ali je nemara občina zaradi tega postopka, v katerem agencija za okolje ugotavlja, ali mora investitor za neki poseg pripraviti presojo vplivov posega na okolje, ustavila postopek javnega razpisa. Vendar na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so zagotovili, da so postopek javnega naročila ustavili zgolj zato, da bi komunalno javno infrastrukturo za potrebe omenjene industrijske cone zahodno od predvidene Industrijske ceste uskladili s potekom izgradnje slednje. 25. februarja je občina nato že objavila novo javno naročilo za izbor gradbinca Industrijske ceste. »Začetek gradnje bo v letošnjem letu,« so zagotovili na ljubljanskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

Na občini so še razložili, da za izgradnjo Industrijske ceste ni bilo potrebe po izvedbi predhodnega postopka. Tega so skladno z zakonom morali izvesti le za tam načrtovani plinovod. Gradnja slednjega se namreč uvršča med posege, za katere je treba izvesti predhodni postopek, so pojasnili na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Predhodni postopek za gradnjo plinovoda na trasi bodoče Industrijske ceste je agencija za okolje po podatkih občine izvedla leta 2017. Agencija je ugotovila, da presoja vplivov na okolje za omenjeni plinovod ni potrebna.

Tudi na ljubljanski upravni enoti, kjer na zahtevo mestne občine vodijo dva postopka izdaje gradbenih dovoljenj za Industrijsko cesto, so dejali, da iz dokumentacije ni razvidno, da bi za gradnjo te cestne povezave občina morala opraviti s predhodnim postopkom. Na upravni enoti so pojasnili namreč, da zakonodaja presojo vplivov na okolje za ceste predvideva v primeru novogradenj cest, ki so daljše od dveh kilometrov. Industrijska cesta, ki bo povezala Cesto v Prod in Hladilniško pot, pa bo dolga približno 1400 metrov.