Spodaj podpisani raziskovalke, zaposlene na FE UL, študentski svet FE UL ter predstavniki študentov v senatu in upravnem odboru FE UL izražamo ogorčenje nad izjavami znan. svet. dr. Urše Opara Krašovec, Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS), Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam ter drugih deležnikov, ki so odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga javnosti poskušali predstaviti kot vse kaj drugega. Menimo, da znan. svet. dr. Urša Opara Krašovec v javnosti deluje zavajajoče, predvsem pa strogo obsojamo njene izjave glede onemogočanja in odslavljanja raziskovalk ter njeno namigovanje na sistemsko diskriminacijo žensk na naši fakulteti. S tem pismom ponovno izrekamo tudi popolno podporo dekanu prof. dr. Gregorju Dolinarju in vsem organom naše fakultete. 

Glede na informacije, ki so bile jasno in transparentno predstavljene vsem zaposlenim FE UL ter predstavnikom študentov v senatu FE UL in upravnemu odboru FE UL, so razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi znan. svet. dr. Urši Opara Krašovec izključno finančni. Obžalujemo, da znan. svet. dr. Urša Opara Krašovec od leta 2016 ni pridobila nobenega nacionalnega ali evropskega projekta, zaradi svoje izobrazbe na področju kemije se je tudi težje vključevala v pedagoško delo in projekte drugih raziskovalnih skupin na FE UL, rednega sodelovanja z gospodarstvom pa ji prav tako ni uspelo vzpostaviti. Dekan prof. dr. Gregor Dolinar je znan. svet. dr. Urši Opara Krašovec vročil odpoved iz poslovnega razloga šele tedaj, ko po mnenju od FE UL pooblaščene odvetniške družbe ni imela več zaščite iz naslova sindikalne zaupnice.

Spodaj podpisani se strinjamo, da je odgovornost za gospodarno in namensko porabo javnih sredstev ter dobrobit študentov in vseh zaposlenih na naši fakulteti ključnega pomena. Podpisniki tega mnenja izražamo trdno prepričanje, da senat FE UL in njegov predsednik – dekan – tozadevne odločitve sprejemata po objektivnih merilih, med katerimi gotovo ni spola. Nikakor tudi ne delimo prepričanja znan. svet. dr. Urše Opara Krašovec, da so dejanski vzroki za odpoved pogodbe o zaposlitvi njeno opozarjanje na domnevne sistemske nepravilnosti in/ali neetičnost nekaterih kolegov.

Spodaj podpisane raziskovalke, zaposlene na FE UL, z žalostjo in nerazumevanjem spremljamo poročanje o naši fakulteti v medijih. Z gotovostjo lahko trdimo, da nismo žrtve sistemske spolne diskriminacije ter smo na fakulteti obravnavane enakopravno in enakovredno svojim moškim kolegom. Vse deležnike, ki se oglašajo v zvezi z domnevnim diskriminatornim ali nezakonitim dogajanjem na naši fakulteti, pa prosimo, da izpostavljene problematike ne prikazujejo na nepreverjen, nepošten ali zavajajoč način.

Študentski svet FE UL ter predstavniki študentov v senatu in upravnem odboru FE UL ocenjujemo, da so dekan, prodekani in člani strokovnih služb pravični in nediskriminatorni. Po naših izkušnjah fakulteta deluje kot odprta in vključujoča institucija, kjer se goji znanje in spodbuja kreativne ideje. V primeru izrečene odpovedi pogodbe o zaposlitvi znan. svet. dr. Urši Opara Krašovec pa menimo, da je treba jasno ločiti med razlogi za prenehanje delovnega razmerja in krivicami, ki so se morebiti zgodile pri drugih zadevah v preteklosti. Predstavniki študentov zavračamo enostransko predstavljanje problematike, namigovanje na neobstoječe vzročno-posledične zveze in neupravičeno diskreditiranje posameznikov na položajih odgovornosti. Želimo si, da bi bila v prihodnje naša družba karseda pravična – akademsko okolje mora pri tem biti vzor – in da bi se odločitve sprejemale po univerzalnih pravilih. Odločitev dekana prof. dr. Gregorja Dolinarja razumemo kot takšno.

33 podpisnic in podpisnikov s Fakultete za elektrotehniko UL