Drnovšek je bil slovenski premier z najdaljšim stažem, vodil je kar štiri vlade. Brglezova pa je bila nekaj časa vodja njegovega kabineta.

Predsednik republike je upošteval željo družine pokojnega, da obletnico smrti obeleži na način, ki bi bil za prostor in okolje manj obremenjujoč, ter tudi tako izkaže spoštovanje do njegovih življenjskih prepričanj. Zato se je namesto z vencem spominu na predsednika Drnovška letos poklonil s cvetom vrtnice, ki, položena na grob, izpričuje večno spominjanje, so pojasnili v Pahorjevemu uradu.

Med Drnovškovim predsednikovanjem vladi je Slovenija prešla iz socialističnega v tržno gospodarstvo in se pripravljala na vstop v EU in zvezo Nato. Članstvo v obeh povezavah je dočakal kot predsednik države. Z različnih političnih položajev je državo vodil skoraj 20 let.

Leta 2006 je ustanovil Gibanje za pravičnost in sodeloval v prizadevanjih za rešitev humanitarne krize v sudanski pokrajini Darfur. Konec decembra 2007 je predsedniške posle predal Danilu Türku. Umrl je dva meseca pozneje, 23. februarja 2008, star 57 let.