Kot so danes sporočili iz Pošte Slovenije, je nova strategija nastala ob upoštevanju izjemne rasti globalne spletne trgovine, tehnološkega napredka, spremenjenih navad in pričakovanj uporabnikov ter liberalizacije trga poštnih storitev, kar je v ospredje postavilo nove poslovne strategije ter dalo poudarek uvedbi sodobnih tehnologij, digitalizacije in avtomatizacije ter podpore e-poslovanju.

"Preraščamo v vse bolj pomembno mednarodno podjetje, ki bo z logističnimi in paketnimi storitvami prisotno predvsem v širši regiji jugovzhodne Evrope in bo imelo pomemben vpliv na nadaljnjo rast celotne skupine," je prepričan generalni direktor omenjene državne družbe Boris Novak, ki dodaja, da bodo le z uresničitvijo zastavljenih načrtov lahko ostali visoko konkurenčni.

Ob tem je poudaril, da so si zastavili ambiciozen program, ki ga bodo uresničevali skupaj s skoraj 8000 zaposlenimi znotraj Pošte in Intereurope, pri čemer bodo zaposlenim namenjali posebno pozornost glede razvoja in zadovoljstva na delovnem mestu.

Med ključnimi poudarki strateškega razvojnega progama, ki jim bo omogočal uravnoteženo rast in doseganje dobičkonosnosti v naslednjih šestih letih, je nadaljnja širitev na trge jugovzhodne Evrope, kar bodo lahko uresničili prav z lanskim nakupom Intereurope.

Kot pomemben pogoj za dolgoročno učinkovito rast, razvoj in poslovno uspešnost na Pošti omenjajo tudi načrtovane naložbe v skupni višini 195 milijonov evrov. Največ bodo vlagali v avtomatizacijo, digitalizacijo in robotizacijo v poštnih logističnih centrih in v prometu ter v povečanje kapacitet.

"Veliko bomo vlagali tudi v energetsko učinkovitost in trajnostni razvoj, tako v segmentu voznega parka, kot v segmentu energetske učinkovitosti mreže oziroma zgradb. Denar bomo usmerili tudi v digitalizacijo operativnega poslovanja in v podporo rasti osrednjih poslovnih segmentov," je dodala pomočnica poslovodstva in vodja projekta prenove strateškega razvojnega programa Vesna Kos Tomažič.

Prav tako bodo še naprej optimizirali poštno omrežje, pri čemer načrtujejo, da bo njihovo mrežo konec leta 2025 podobno kot pri tujih poštnih operaterjih oblikovala kombinacija lastnih poštnih poslovalnic, pogodbenih poslovalnic, paketomatov in drugih oblik, ki bodo bistveno olajšale dostopnost do njihovih storitev.

Na področju paketne distribucije želijo postati vodilni ponudnik v Sloveniji ter eden pomembnejših v regiji, ob hkratnem upadu pisemskih pošiljk pa nameravajo že letos več kot polovico prihodkov ustvariti prav iz naslova logističnih in paketnih storitev.