Eden izmed uporabnikov mora zaradi zasedenosti stanovati v jedilnici

Odprtja se je udeležil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina in ob tem naletel na enega od uporabnikov, ki so ga v dom po sklepu sodišča namestili v četrtek, a mora zaradi zasedenosti stanovati v jedilnici.

»Prepričan sem, da to ni mesto, kjer bi človek lahko preživljal svoje življenje,« je opozoril Svetina. Dodal je, da je novi oddelek, ki bo kmalu poln, kot kaplja na vroči kamen, a vseeno prvi korak, da se začnemo zavedati, kar sta ugotovila tudi ministrstvo za delo in vlada, da je treba narediti korak naprej.

Peter Svetina: Oddelki so prezasedeni

»Današnji dan vidim kot prvi korak v smeri normalizacije bivalnih razmer ljudi, ki so nastanjeni v posebnih socialnovarstvenih zavodih. Pri varuhu že leta opozarjamo na prezasedenost teh oddelkov, da so ljudje nastanjeni po jedilnicah, kopalnicah, hodnikih, ker so varovani oddelki prezasedeni. Dejstvo je, da varovane objekte potrebujemo, da je to neka oblika varovanja ljudi in družbe oziroma soljudi, vendar želim poudariti, da je treba upoštevati osebno dostojanstvo. In mi ne moremo ljudi nastaniti tja, kamor ne sodijo,« je poudaril Svetina.

Dvanajst novih mest je po njegovih besedah prvi korak, da se bomo kot družba začeli zavedati, da ljudje na robu družbe, ki so ogroženi, živijo v bivanjskih razmerah, ki niso vredne človeka.

Varuh pričakuje tudi uresničitev drugih obljub, razselitev doma na Krasu in odprtje 12 novih mest na Ptuju, in to ne glede na to, ali vlada je ali je ni, ali so to tekoči posli ali ne. »Tukaj so ljudje in jim je vseeno, ali so tekoči posli ali ne, mi moramo za njih nekaj narediti,« je še povedal.

Ksenija Klampfer: Za naložbe predvidenih deset milijonov evrov

Po besedah direktorice Doma Lukavci Stanke Vozlič je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za nove zmogljivosti prispevalo 800.000 evrov, preostanek so iz prihrankov primaknili sami. Novi oddelki bodo polni 1. marca, ko bodo začeli uradno sprejemati, že zdaj pa osem uporabnikov s sklepi sodišč čaka, da jih bodo namestili.

Odprtja se je med drugimi udeležila ministrica za delo, ki opravlja tekoče zadeve, Ksenija Klampfer, ki je pred slabim letom varuhu zagotovila nujno ukrepanje na tem področju in obljubila sredstva za dodatne zmogljivosti v zavodih. Tako naj bi poleg doma v Lukavcih rešili stisko tudi v domu na Krasu v Dutovljah in na Ptuju.

Kot je povedala, je v prihodnjih dveh letih za naložbe v zavode predvidenih deset milijonov evrov. V Domu Lukavci imajo uradno 209 mest, ta hip je tam 321 varovancev in 225 zaposlenih.