O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci v gradbeni panogi (+17 odstotkov). Kljub temu prihaja do protislovja. Gradbeni sektor poroča o rekordno nizki brezposelnosti, sočasno pa se sooča s pomanjkanjem kadra. Vajencev ni, dodatne težave gradbincem povzročajo predolgi postopki pridobivanja delovnih dovoljenj za tuje delavce. Pomanjkanje delovne sile in premajhen vpis mladih v gradbene programe je skrb vzbujajoč. Vpis v prve letnike srednješolskih gradbenih programov strmo upada. Pred šestimi leti je bilo v te programe vpisanih 610 dijakov, v letošnjem šolskem letu le 173. To je kar 70 odstotkov manj. »V treh letih se je izdaja delovnih dovoljenj za delavce iz BiH in Srbije sicer potrojila, a se tudi ta bazen počasi prazni. S pomanjkanjem kadra se soočajo tudi v drugih panogah. Mladi delavci iz številnih slovenskih regij dnevno migrirajo v sosednje države. Potrebujemo spodbude za mlade, da bodo ostali v Sloveniji,« poudarja predsednik Obrtne zbornice Slovenija Branko Meh, ki ne razume, da tisti, ki lahko delajo, raje živijo od socialne pomoči, država pa to dopušča.