Kot poudarja krški župan Miran Stanko, je Adam Bohorič postavil ene prvih mejnikov v razvoju slovenskega jezika. »Nekaj pogumnih in vizionarskih ljudi, ki so pred skoraj 500 leti postavili temelje slovenskega jezika, se morda niti ni zavedalo, kaj vse so storili za naš jezik. Slovencem so dali pisano besedo, ki je omogočila, da se je slovenski jezik ohranil in razvijal.« So pa v Krškem nekoliko razočarani, ker s strani države oziroma kulturnega ministrstva ni bilo pravega posluha in sodelovanja ob tako pomembni obletnici.

Dogodke, ki se bodo vrstili skozi vse leto, koordinira Kulturni dom Krško v sodelovanju z mestnim muzejem, ki letos praznuje deseto obletnico. Kot poudarja direktorica kulturnega doma Darja Planinc, želijo s celoletnim programom osvetliti delo in pomen prvega slovenskega slovničarja in protestantskega šolnika ter obdobje, v katerem je ustvarjal. Med ključnimi programskimi aktivnostmi izpostavlja cikel predavanj in pogovornih večerov o Bohoriču kot slovničarju in jezikoslovcu, njegovem življenju ter širšem družbenem pomenu protestantizma, ki jih pripravljajo v sodelovanju z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša. Prvi gost bo predstojnik inštituta dr. Kozma Ahačič.

Protestanti v stripu

Krški mestni muzej bo v sodelovanju z ZRC SAZU gostil cikel strokovnih predavanj o Krškem v 16. stoletju, v Valvasorjevi knjižnici pa pripravljajo niz literarnih večerov z vidnimi slovenskimi literarnimi ustvarjalci. Za jesen Planinčeva napoveduje izid stripa z za zdaj še delovnim naslovom Protestanti v stripu. Kot avtorja so k sodelovanju pritegnili Boštjana Gorenca - Pižamo, za strokovno podlago bo poskrbel dr. Kozma Ahahčič, za ilustracije pa Matej de Cecco. Strip bo izšel pri založbi Škrateljc, ki je pred leti poskrbela tudi za Cankarja v stripu.

Poleg Bohoriča bo strip zajel tudi njegovega učenca Jurija Dalmatina, rojenega v Krškem, zaslužnega za prvi prevod Svetega pisma v slovenščino. »Če z njima povežemo še Toporišiča in Pleteršnika, je na dlani, da se je slovenski jezik prav v tem prostoru utemeljeval, se kalil, in na to moramo biti res ponosni.« Oktobra iz Narodne in univerzitetne knjižice v Mestni muzej Krško v »goste« prihaja tudi izvirnik Bohoričevih Zimskih uric. Številne aktivnosti v povezavi z Bohoričem se bodo v jubilejnem letu zvrstile tudi v posavskih osnovnih in srednjih šolah, kulturnih društvih in zavodih, posavski podružnici Slovenskega protestantskega društva Primoža Trubarja, Posavskem muzeju Brežice in drugod. Pošta Slovenije je v počastitev Bohoričevega leta izdala priložnostno znamko in žig, Banka Slovenije pa pripravlja izdajo dvoevrskega priložnostnega kovanca z Bohoričevo podobo.