Stečajni upravitelj Janez Pustatičnik poudarja, da gre za zelo obsežen in zahteven stečajni postopek, in sicer tako z vidika panoge kot z vidika terjatev in ugotavljanja premoženja. Ocenjuje, da bi bil lahko stečaj končan do konca leta 2024.

"Glavno oviro za zaključek stečajnega postopka bodo glede na znana dejstva predstavljali pravdni postopki, številne izterjave in postopki, ki bodo sproženi v Sloveniji in tujini. Če bodo zaključeni prej kot ocenjeno, bodo tudi vse ostale aktivnosti izvedene v krajših rokih," je v poročilu, objavljenem na spletni strani Ajpesa, zapisal Pustatičnik.

Stečajna masa glede je na otvoritveno bilanco 6,23 milijona evrov. Najvrednejša je stavbna pravica na poslovni stavbi Adrie Airways s pripadajočimi zemljišči, na katerih je med drugim parkirišče, ki je namenjeno za oddajo. Likvidacijska vrednost stavbne pravice je ocenjena na 3,15 milijona evrov.

Blagovna znamka Adria Airways je ocenjena na 100.000 evrov likvidacijske vrednosti. "Poslovna celota" družbe - dovoljenja za opravljanje letalskih prevozov, zlasti spričevalo AOC - je že bila prodana, za 45.000 evrov jo je kupila družba Air Adriatic, za katero stoji poslovnež Izet Rastoder.

Med premoženjem sta tudi 27 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Ljubljani likvidacijske vrednosti 46.000 evrov in 47 kvadratnih metrov velik apartma v Termah Čatež z ocenjeno likvidacijsko vrednostjo okoli 19.000 evrov.

Najvišje ocenjen 100-odstotni delež družbe Adria Airways letalska šola

Oprema in naprave so ocenjene na nekaj manj kot 258.000 evrov, zajemajo pa med drugim računalniško opremo za 67.000 evrov in simulator letenja za 93.000 evrov.

Med deleži v podjetjih je najvišje ocenjen 100-odstotni delež družbe Adria Airways letalska šola, ki je prav tako v stečaju, in sicer na 133.500 evrov. V premoženju so še 100-odstotni deleži v družbi Adria Airways Super MRO (projektna družba, ki ni nikoli zaživela in je v likvidaciji), ocenjen na 6500 evrov, švicarski družbi Phen X Technologies (glede katere upravitelj še ni uspel dobiti poslovne dokukentacije) in kosovski družbi Adria Airways Kosova, delež v kateri nominalno znaša 2500 evrov, likvidacijska vrednost pa je, tako kot pri švicarski družbi, zaenkrat ocenjena na nič evrov.

Zaloge so v otvoritveni bilanci upoštevane v višini nekaj več kot en milijon evrov, pri čemer pa upravitelj opozarja, da še niso bile v celoti popisane in ocenjene, tako da bo otvoritveno bilanco pozneje, ko bodo znane te vrednosti, popravil.

V stečajni masi so upoštevane poslovne terjatve v višini 1,44 milijona evrov, ki pa so bile do priprave poročila že izterjane. Družba ima na računu pri NLB še okoli 543.000 evrov denarja, ki je rezerviran za poplačilo upnika, a ker glede tega še poteka sodni spor, ta znesek v bilanci ni upoštevan.

Koliko družba dolguje upnikom, še ni znano. Upravitelj namreč terjatve še zbira; rok za prijavo je bil podaljšan do 2. marca. Upravitelj ocenjuje, da bi lahko prijavljene terjatve preizkusil do julija.